Palenie w pracy: prawo

Zwykły wpis

no-smoking-sign

Palenie jest zabronione w każdym zakładzie pracy, budynku użyteczności publicznej oraz środkach transportu publicznego w Wielkiej Brytanii.

Kara za palenie w miejscu pracy

Pracownicy mogą zostać ukarani karą do 200 funtów, a w Szkocji do 50 funtów grzywny.

Prawo nie reguluje palenia e-papierosów. Każdy z pracodawców może zezwolić na ich używanie.

Pracodawcy są zobowiązaniu do:

 • umieszczania znaków ‘no smoking’ w każdym budynku oraz pojeździe, gdzie pracują zatrudnieni przez nich pracownicy.
 • upewnienia się, że nie pali się w miejscach objętych zakazem;

Nie są dopuszczalne pomieszczenia przeznaczone do palenia. Pracownicy muszą wychodzić na zewnątrz.

Grzywna i kary

Podmioty odpowiedzialne mogą zostać ukarane grzywną do wysokości 2500 funtów za naruszenie zakazu palenia i 1000 funtów za brak znaków „no smoking”.

W Szkocji najpierw nakładana jest grzywna w wysokości 200 funtów i gdy nie zostanie uiszczona to zwiększa się nawet do 2500 funtów.

Palenie w samochodach

Palenie nie jest dopuszczalne w pojeździe, w którym znajduje się więcej niż jedna osoba, np.:

 • taxi;
 • autobusy;
 • samochody ciężarowe;
 • samochody służbowe używanie przez więcej niż 1 pracownika;

Pracownik może palić w samochodzie służbowym tylko gdy sam go używa i pracodawca na to zezwoli.

Domy opieki

Domy opieki i hospicja mogą udostępniać pomieszczenia przeznaczone do palenia ale tylko dla swoich podopiecznych.

Takie pomieszczenia muszą być wentylowane i dym nie może przedostawać się do innych pomieszczeń.

Stan prawny na dzień: 20 marca 2015 roku

Tymczasowe prawo jazdy

Zwykły wpis

orig_dvla

Aby otrzymać pierwsze tymczasowe prawo jazdy uprawniające do jazdy samochodem, motocyklem czy też skuterem można skorzystać z możliwości wysłania zgłoszenia o jego wydanie online.

Oto wymagania, które należy spełnić:

 • miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii (odrębny system w Irlandii Północnej);
 • odpowiedni wiek;
 • minimalne wymagania dot. prawidłowego wzroku;
 • wpłata £34 kartą MasterCard, Visa, Electron, Maestro, Delta debit albo kartą kredytową;
 • ważny brytyjski paszport albo inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • podanie National Insurance number (jeśli jest znany);
 • podanie adresów miejsc zamieszkania z ostatnich 3 lat;

Prawo jazdy powinno zostać doręczone w ciągu 1 tygodnia.

Kiedy można ubiegać się o tymczasowe prawo jazdy?

O tymczasowe prawo jazdy tj. Provisional Driving Licence może ubiegać się osoba w wieku 15 lat i 9 miesięcy. Jazdę samochodem można rozpocząć w wieku 17 lat, a w wieku 16 lat skuterem albo quadem.

Z otrzymanego dokumentu prawo jazdy wynikać będzie, kiedy można rozpocząć jazdę poszczególnymi rodzajami pojazdów.

W przypadku osób z problemami zdrowotnymi polegającymi na ograniczeniu ich mobilności i ubiegającymi się lub posiadającymi Personal Independence Payment (PIP) istnieje możliwość rozpoczęcia jazdy samochodem w wieku 16 lat.

Instytucją, która zajmuje się wydawaniem i wymianą prawo jazdy jest Driver and Vehicle Licensing Agency.

Wiele ciekawych informacji na tematy istotne dla brytyjskich kierowców znaleźć można tutaj: https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-licensing-agency

Stan prawny na dzień: 14 marca 2015 roku.

Twoje dziecko ma problemy z prawem?

Zwykły wpis

article-2299701-01F07EF9000004B0-412_634x429

Jeśli dziecko wpadnie w kłopoty z policją to również jego rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Szczególnie taką odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci, które wielokrotnie popełniają czyny zabronione albo jeśli nie podejmują żadnych kroków, aby wpłynąć na dziecko i jego zachowanie.

Rodzice mogą:

 • zostać zgłoszeni do uczestnictwa w specjalnym programie dla rodziców,
 • zostać poproszeni o podpisanie porozumienia tj. „Parenting Contract”,
 • otrzymać nakaz sądowy tj. „Parenting Order”

Każde z tych rozwiązań zmierza do wsparcia rodziców w ich dążeniu do powstrzymywania dzieci od wpadania w kolejne kłopoty.

Zwykle te czynności podejmowane są dobrowolnie ale niekiedy zaaangażowany musi zostać w te działania sąd.

Specjalne programy dla rodziców „Parenting programmes”

Takie programy są koordynowane przez „Youth offending team” i inne organizacje np. organizacje charytatywne.

Programy dostosowane są indywidualnie do okoliczności danej sytuacji i wybór dokonywany jest w oparciu o dobro dziecka.

Porozumienie „Parenting Contract”

Parenting Contract stanowi dobrowolne porozumienie podpisywane przez rodzica/rodziców, dziecko i przedstawiciela lokalnego „Youth offending team”.

Jeśli rodzic odmawia podpisania takiego porozumienia to może zostać wydany przez sąd nakaz.

Nakaz „Parenting Order”

Taki nakaz zostaje wydany przez sąd i obejmuje wyliczenie tego co dziecko i jego rodzic/rodzice mogą a czego nie mogą robić.

Nakaz może obowiązywać przez okres do 12 miesięcy.

To, że otrzymasz taki nakaz nie oznacza, że jest to równoznaczen ze skazanie i umieszczeniem w rejestrze osób skazanych. Nakaz zobowiązuje Ciebie i Twoje dziecko do przestrzegania jego postanowień i w razie złamania tych reguł sprawa ponownie trafia do sądu.

Zakaz „Anti-social Behaviour Order” (ASBOs)

Jeśli dziecko otrzyma ASBO to na jego rodzica/ rodziców może zostać nałożona grzywna w razie złamania postanowień ASBO. Należy się upewnić, że zarówno rodzice jak i dziecko rozumieją wszystkie ustalone reguły i jakie konsekwencje im grożą w razie ich naruszenia. ASBO obowiązuje co najmniej przez okres 2 lat ale może zostać zrewidowany do tego czasu.

Stan prawny na dzień: 7 marca 2015 r.