Jak odzyskać dług w Anglii? Egzekucja należności

Zwykły wpis

fotolia_33115212_xs

Co po złożeniu pozwu o zapłatę?

Osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy przeciwko, którym pozew jest skierowany powinni ustosunkować się do żądania pozwu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia.

Brak odpowiedzi

W razie braku odpowiedzi od pozwanego należy wnieść do sądu pozew o zapłatę.

W tym celu można:

W razie otrzymania zapłaty

Należy poinformować, że pozew zostanie wycofany, jeśli dłużnik dokona zapłaty albo przedstawi zadowalającą ofertę spłaty zadłużenia.

Należy poinformować o tych zdarzeniach również:

  • centrum sądowe w przypadku złożenia pozwu w formie papierowej
  • centrum pomocy the Money Claim Online help desk w przypadku złożenia pozwu w formie papierowej

Money Claim Online help desk
mcol@hmcts.gsi.gov.uk
0300 123 1057 or 01604 619 402
Czynne od poniedziałku do piątku 8:45-17:00

Jak złożyć pozew o zapłatę do sądu?

Koniecznym będzie przeprowadzenie posiedzenia sądu w razie:

  • jeśli strona pozwana zaprzeczy istnienia zadłużenia,
  • jeśli strona pozwana nie zgadza się z sumą zadłużenia,
  • jeśli strona powodowa nie zgadza się z proponowaną formę spłaty zadłużenia.

Następnie sąd prześle kwestionariusz z zapytaniem o szczegóły sprawy. Należy go wypełnić i odesłać. Wymagane jest również uiszczenie dodatkowych opłat sądowych.

Porozumienie pozasądowe

Strona powodowa może w dalszym ciągu prowadzić rozmowy celem osiągnięcia porozumienia aż do czasu wyznaczonego posiedzenia sądu.

Jeśli dochodzona kwota ma wartość niższą niż £10,000 można skorzystać z pomocy i w tym celu skontaktować się z właściwym miejscowo county court.

Istnieje możliwość uzyskania zwrotu części opłaty sądowej, jeśli sprawa zostanie rozstrzygnięta przed posiedzeniem sądu.

Sędzia prowadzący sprawę może nie przyznać zwrotu kosztów jeśli uzna, że strona nie poczyniła wysiłku celem rozstrzygnięcia sprawy pozasądownie.

Skierowanie sprawy do sądu

Pojawia się konieczność skierowania sprawy do sądu, jeśli strona pozwana zaprzecza istnienia zobowiązania i decyduje się na obronę swojego stanowiska.

Drobne roszczenia czyli small claims

Jeśli sprawa należy do drobnych roszczeń poniżej £10,000 może okazać się wystarczająca wymiana pism bez wyznaczania posiedzenia sądu.

W razie konieczności zwołania posiedzenia sądu każda ze stron może:

  • działać osobiście
  • wynająć barrister’a albo solicitor’a jako swojego pełnomocnika
  • umocować do działania w swoim imieniu np. partnera czy inną osobę ale to wymaga pozwolenia sądu.

Posiedzenia w sprawach drobnych roszczeń odbywają się zwykle w pokojach sędziów, a rzadziej w salach sądowych w county court.

Sprawy o roszczenia powyżej £10,000

Bardziej formalne posiedzenie sądu odbywa się w razie dochodzenia roszczenia powyżej £10,000. W takich przypadkach zaleca się jednak skorzystanie z pomocy prawnej.

Po posiedzeniu sądu

Po posiedzeniu sądu zostanie przesłane stronom pismo wraz z decyzją sądu i pouczeniem o konieczności podjęcia dalszych kroków w danej sprawie.

Od tej decyzji sądu można wnosić odwołania i w celu uzyskania pomocy przy sporządzeniu takiego odwołania można zwrócić się o pomoc Citizen’s Advice Bureau.

Egzekucja należności

Istnieje możliwość skierowania wniosku do sądu o odebranie należności w razie wygranej sprawy.

W takim przypadku należy uiścić dodatkową opłatę sądową tj. £50 za obecność w sądzie na posiedzeniu i za kolejne przewidziane w procedurze kroki po £100 za każdą czynność.

Rozeznanie się w sytuacji materialnej dłużnika

Warto rozeznać się w sytuacji materialnej dłużnika, gdyż to może ułatwić dalszą egzekucję należności.

Można wnioskować do sądu o zobowiązanie dłużnika do przedstawienia dowodu na ustalenie jego dochodu i wydatków np. rachunki czy zaświadczenia.

Jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca to można wnosić o stawienie się w sądzie pracownika tego przedsiębiorcy, który udzieli informacji o stanie rachunków bankowych przedsiębiorcy, który jest dłużnikiem.

Po uzyskaniu tych informacji strona powodowa może wybrać sposób w jaki chce, aby doszło do zaspokojenia jej roszczenia.

Odebranie należności przez komornika

Strona powodowa może złożyć wniosek w sądzie o zlecenie komornikowi odebrania należności od dłużnika.

W tym celu można:

Komornik wezwie dłużnika do zapłaty w ciągu 7 dni.

Jeśli dług nie zostanie spłacony to komornik odwiedzi dłużnika celem sprawdzenia czy posiada majątek, który można by spieniężyć.

Pobranie należności z wynagrodzenia dłużnika

Strona powodowa może zwrócić się do sądu z wnioskiem o ściągnięcie zadłużenia z wynagrodzenia dłużnika. W tym celu sąd przesyła wydane postanowienie pracodawcy dłużnika.

Decydując się na taką formę spłaty zadłużenia należy wypełnić attachment of earnings order.

Blokada rachunku bankowego

Sąd może zdecydować o ustanowieniu blokady na prywatnym rachunku dłużnika lub rachunku firmowym.

W tym celu należy wypełnić third party debt order. Sąd zdecyduje czy środki pieniężne mogą zostać użyte celem spłaty zadłużenia.

Obciążenie nieruchomości należącej do dłużnika

Strona powodowa może wnosić do sądu o obciążenie nieruchomości, której właścicielem jest dłużnik. Dotyczy to zarówno osoby fizycznej, jak i przedsiębiorcy. W tym celu należy wypełnić „charging order”.

Jeśli nieruchomość zostanie sprzedana to dłużnik ma obowiązek wypłacić kwotę równą wartości ustanowionego obciążenia.

Stan na dzień: 25 listopada 2015 roku

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s