O szkołach w UK

Zwykły wpis

Bablake_summer

Photo credit: www.newickschool.co.uk

Wszystkie dzieci w Anglii w wieku pomiędzy 5 a 16 lat mają prawo do bezpłatnej edukacji w państwowej szkole.

Większość państwowych szkół musi podążać za ustalonymi narodowymi standardami („national curriculum”). Do tych podstawowych standardów należy m.in.:

  • szkoły „community schools”, kontrolowane przez lokalne council’e nie mogą znajdować się pod wpływem prywatnych przedsiębiorstw czy grup religijnych (zakaz dotowania);
  • szkoły „foundation schools”, mają więcej wolność w podejściu do nauki i kształcenia niż „community schools”;
  • szkoły „academies”, prowadzone przez państwowe instytucje są niezależne od lokalnych władz i mogą podążać za nieco innymi standadami;
  • szkoły „grammar schools”, prowadzone są przez council, fundację albo trust – wybór uczniów spośród zgłoszonych kandydatów odbywa się na podstawie ich wiedzy i zdolności oraz często przeprowadzany jest również egzamin wstępny;

Szkoły specjalne

Szkoły specjalne z uczniami w wieku 11 lat i więcej mogą specjalizować się w następujących 4 obszarach potrzeb specjalnych : Czytaj dalej