Wynajmowanie pokoju w domu mieszkalnym; wynajem w UK, cz. II

Zwykły wpis

for rent

Wpis stanowi kontynuację tematu z 11 sierpnia o wynajmie w domach mieszkalnych.

CZYNSZ, RACHUNKI, PODATEK

Czynsz

Istnieje możliwość pobierania czynszu w jakiejkolwiek wysokości, przy czym musi ta kwota zostać wcześniej ustalona między stronami. Wynajmujący może żądać depozytu i może zaakceptować zasiłek tj. ‚Housing Benefit for rent’.

Najemcom, którzy płacą czynsz tygodniowo, wynajmujący musi udostępniać księgę najmu.

PODATEK LOKALNY

Jako wynajmujący, będziesz musiał uiszczać podatek od wynajmu, stąd warto o tym pomyśleć i ująć go w kwocie ustalonego czynszu.

OPŁATY ZA MEDIA

Jeśli opłacasz rachunki za cały dom, to możesz ująć te opłaty w czynszy albo ustalić inną metodę opłacania rachunków.

W razie problemów ze ściągalnością opłat, możesz żądać kwoty, którą wcześniej uiściłeś za gaz i prąd wraz z VAT albo w razie problemów ze ściągalnością żądać zwrotu na drodze sądowej.

PODATEK DOCHODOWY

Podatek dochodowy oblicza się od wysokości uzyskanego dochodu.

Jeśli nie jesteś w planie ‚the Rent a Room scheme’, będziesz musiał uiścić podatek dochodowy od każdego dochodu, który przekracza wydatki, którymi są m.in.:

 • ubezpieczenie
 • utrzymanie
 • naprawa (oprócz ulepszeń)
 • rachunki za media

Jeśli jesteś w planie ‚the Rent a Room Scheme’, będziesz zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego ale w sposób odmienny.

PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH

Wynajmujący może zostać zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitałowych, jesli sprzedaje dom, który:

 • wynajmuje w całości albo w części
 • wynajmował więcej niż jednemu najemcy w przeszłości.

Jednakże, może zostać zwolniony z tego podatku w ramach ‚Private Residence Relief and Letting Relief’.

DEPOZYT

Wynajmujący w domach mieszkalnych nie są zobligowani do ochrony depozytu swoich najemców w ramach obowiązujących planów państwowych.

Lokalny council wynajmującego może zagwarantować wynajem najemcy, który nie jest w stanie uiścić depozytu.

Wynajmujący może zostać zobligowany do zapłaty innych podatków, jeśli prowadzi hostel w formie ‚bed and breakfast’, albo dostarcza posiłków i sprząta dla gości.

ZAKOŃCZENIE NAJMU

Jak zakończyć wynajem?

W razie decyzji o zakończenia wynajmu, powinieneś wypowiedzieć najemcy stosunek najmu z rozsądnym wyprzedzeniem.

Zwykle oznacza to, że wypowiedzenie pokrywa się z jednym okresem pomiędzy płatnościami. Czyli w razie płatności czynszu tygodniowo, będzie to 1 tydzień wypowiedzenia. Dodatkowo wypowiedzenie nie musi mieć formy pisemnej.

Po tym czasie, możesz zmienić zamki w drzwiach pokoju najemcy. Nawet jeśli znajdują się w środku jego osobiste rzeczy. Te należy mu oddać.

Jeśli twój najemca ma zagwarantowaną ochronę to musisz wypowiedzieć mu najem na piśmie, a okres wypowiedzenia zależy od umowy, ale zwykle jest to 4 tygodnie.

Jeśli w tym przypadku najemca nie opuści pokoju to należy uzyskać nakaz sądowy o eksmisji.

NAJEMCA KOŃCZY NAJEM

Najemca może zakończyć najem wypowiadając ci go. Nie może tego uczynić w przypadku umów na określony czas, chyba że klauzula umowna dopuszcza taką możliwość.

Okres wypowiedzenia zależny jest od zapisów umowy. Jeśli nie zostało to uregulowane to zwykle jest to 4 tygodnie (jeśli płacą tygodniowo) albo 1 miesiąc (jeśli płącą miesięcznie).

W każdej sytuacji można zakończyć najem za obopólnym porozumieniem.

ZMIANA WŁAŚCICIELA

Jeśli wyprowadzasz się z domu, najemcy nadal mogą tam pozostać, ale rodzaj najmu może się zmienić.

Jeśli sprzedałeś twój dom i nowi właściciele chcą tam zamieszkać i nadal wynajmować, należy:

 • wypowiedzieć najem w ciągu 28 dni i poinformować o zmianach
 • muszą wprowadzić się w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży.

Do czasu aż nowy właściciel wprowadzi się, najemcy posiadają większą ochronę, a jej charakter zależy od tego, kiedy się wprowadzili (regulacje szczególne).

W razie śmierci wynajmującego, najem będzie kontynuowany aż do czasu przejęcia własności przez inną osobę.

WYNAJEM DLA WIĘCEJ NIŻ 2 OSÓB

Wynajmowana nieruchomość może zostać skalsyfikowana jako ‚House in Multiple Occupation (HMO)’, jeśli wynajmujesz pokoje dla więcej niż 2 osób.

Przy takim wynajmie obowiązują dodatkowe wymagania związane z bezpieczeństwem. Może być wymagana licencja.

Stan na dzień: 26 sierpnia 2017 roku

 

Skutki Brexitu: prawne regulacje

Zwykły wpis

454151-brexit

Z perspetywy brytyjskiej …Zapewne wiele osób zadaje sobie pytania, dotyczące decyzji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, związane spraw życia codziennego. Wydaje się, że w najbliższych miesiącach może znaleźć zastosowanie art. 50 Traktatu z Lizbony i od oficjalnego oświadczenia rządu brytyjskiego w tej sprawie zacznie bić zegar. Najprawdopodobnie w ciągu 2 lat ukończone zostaną negocjacje dotyczące szczegółowych warunków Brexitu. Ten okres może zostać wydłużony ale pod warunkiem, że 28 państw członkowskich zgodzi się na to. Poniżej odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań (za BBC):

Co się stanie z moim brytyjskim paszportem? Czytaj dalej

REFERENDUM W ANGLII: BREXIT?

Zwykły wpis

1641

W ostatnim czasie bardzo popularnym tematem dyskusji publicznej jest zbliżające się referendum w Wielkiej Brytanii i ewentualny Brexit.Poniżej przedstawiam podstawowe informacje o tym referendum.

Referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie decyzji o opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej zaplanowano na 23 czerwca 2016 roku. Zatem godzina zero zbliża się wielkimi krokami.

Referendum jest rodzajem głosowania, w którym każdy uprawniony do głosowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi  może wziąć udział, odpowiadając na pytanie/pytania „YES/NO”. O wyniku referendum decyduje to, która odpowiedź otrzyma więcej niż połowe wszystkich oddanych głosów.

Dlaczego w ogóle organizowane jest referendum? Czytaj dalej

Bezpłatny transport do szkoły w Anglii

Zwykły wpis
free transport

Każde dziecko w wieku pomiędzy 5 a 16 rokiem życia jest uprawnione do bezpłatnego dojazdu do szkoły pod warunkiem, że uczęszcza do najbliżej położonej szkoły, a pomimo to dystans/odległość wynosi:

 • co najmniej 2 mile i dziecko ma mniej niż 8 lat;
 • co najmniej 3 mile i dziecko ma co najmniej 8 lat lub więcej;

W celu zapoznania się szczegółowymi wymaganiami należy skontaktować się z lokalnym Council’em.

W jeszcze jednym przypadku można ubiegać się o bezpłatny dojazd do szkoły, a mianowicie:

– jeśli trasa dojazdu do szkoły nie jest bezpieczna (pod różnymi względami) i tutaj bez znaczenia jest odległość. Tutaj w tym przypadku zalecany jest kontakt z lokalnym Council’em.

Rodziny o niskim dochodzie

Czytaj dalej

Brytyjski kredyt studencki dla studentów z krajów Unii Europejskiej

Zwykły wpis

kepure

Każdy obywatel krajów członkowskich Unii Europejskiej może ubiegać się o ” Tuition Fee Loan”, czyli kredyt studencki w Wielkiej Brytanii.

Tuition Fee Loan jest płatny bezpośrednio na rachunek uniwersytetu lub college’u, do którego student uczęszcza. Oczywiście kredyt musi zostać spłacony w wyznaczonym terminie.

Wysokość kredytu studenckiego, Tuition Fee Loan: Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych pracownika przechowywanych przez pracodawcę

Zwykły wpis

 

dfrm02

Dane osobowe pracownika powinny być przechowywane przez pracodawcę w bezpiecznym miejscu i powinny być na bieżąco aktualizowane.

Dane osobowe, które pracodawca może przechowywać obejmować mogą:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • dana urodzenia
 • płeć
 • edukacja i kwalifikacje
 • doświadczenie
 • National Insurance number
 • numer podatkowy
 • ujawnione szczegóły dotyczące niepełnosprawności
 • dane kontaktowe w sytuacjach nagłych

Pracodawcy mogą również przechowywać takie dane jak:

 • historia zatrudnienia i danego pracodawcy
 • warunki zatrudnienia tj. wynagrodzenie, godziny pracy, urlopy, dodatki do wynagrodzenia, nieobecności w pracy)
 • wypadki w pracy
 • ukończone szkolenia
 • postępowania dyscyplinarne

Jakie informacje pracodawca ma obowiązek ujawnić pracownikowi?

Każdy pracownik ma prawo do zapoznania się z:

 • treścią przechowywanych rejestrów i tym jak są one wykorzystywane
 • zasadami przestrzegania tajności rejestrów
 • informacją jak te rejestry pomagają w przeprowadzaniu szkoleń i rozwoju pracowników u danego pracodawcy

Jeśli pracownik zwróci się do pracodawcy o informację na temat tego jakie dane o nim są przechowywane to pracodawca ma 40 dni na przedłożenie pracownikowi odpowiedzi.

Pracodawcy mają obowiązek przechowywać dane dotyczące ich pracowników tylko przez wskazany w przepisach okres czas i muszą przy tym respektować zasady ochrony danych osobowych.

Stan na dzień: 25 lutego 2015 roku

 

Czytaj dalej

Podwójne obywatelstwo:dual citizenship

Zwykły wpis

Jednakże wiele państw nie akceptuje podwójnego obywatelstwa dlatego należy sprawdzić rozwiązania prawne w konkretnym państwie przed ubieganiem się o brytyjskie obywatelstwo.

Dla obywateli Polski kluczowym jest to, że Polska nie zabrania posiadania podwójnego obywatelstwa. Ale przebywający w Polsce obywatel polski i brytyjski uznawany jest jedynie za obywatela polskiego. Oznacza to przykładowo, że przy przekraczaniu granicy możne posługiwać się jedynie polskim paszportem.

 

Jedyne zastrzeżenie w brytyjskim prawie przewiduje, że nie mają możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa następujące kategorię osób: tzw. „British subject” oraz „British protected person”. Wyjątek stanowi kategoria”British subject from Republic of Ireland” i tutaj dopuszcza się tę dualność.

Podróżowanie zagranicę

Obywatel brytyjski nie możne otrzymać pomocy dyplomatycznej od brytyjskich instytucji, jeśli przebywa w państwie, którego obywatelstwo posiada.

Przykładowo, posiadając obywatelstwo brytyjskie i polskie, nie można otrzymać brytyjskiej pomocy dyplomatycznej przebywając w Polsce.

Podwójne obywatelstwo, małżeństwo i dzieci

Nie można otrzymać automatycznie brytyjskiego obywatelstwa zawierając związek małżeński z obywatelem brytyjskim. Należy w tym celu ubiegać się o obywatelstwo jako małżonek (‚spouse’) brytyjskiego obywatela.

W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii w wielu państwach małżonek uważany jest automatycznie jako posiadający obywatelstwo współmałżonka.

Dzieci mogą otrzymać automatycznie brytyjskie obywatelstwo rodzica, nawet jeśli zostały urodzone zagranicą.

Stan na dzień: 9 luty 2016 r.