Angielskie Prawo dla Polaków: Nr 5, 23/05/2018

Zwykły wpis

Angielskie Prawo dla Polaków 5-1

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy,

Przedstawiam kolejny numer dwutygodnika„Angielskie Prawo dla Polaków”. Wcześniej był to blog prawniczy o tej samej nazwie, który cieszył się dużym zainteresowaniem czytelników z ponad 70 krajów świata.

Czasopismo skierowane jest głównie do Polaków mieszkający w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów porusza sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to –  Solidarność 60 milionów Polaków.

Jestem adwokatem, który stara się wykorzystać zdobyte doświadczenie zawodowe za granicą w Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Izraelu, w tym w jednej z kancelarii prawnych z londyńskiego City of London i już od 2014 roku wspieram brytyjską Polonię w rozwiązywaniu jej problemów prawnych. Nie są mi obce problemy Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Aby jeszcze bardziej efektywnie działać współpracuję z polskimi i brytyjskimi prawnikami (solicitors i barristers), przedsiębiorcami oraz różnorakimi organizacjami działającymi na rzecz Polonii. Obecnie prowadzę kancelarię adwokacką w Polsce i udzielam zdalnie porad prawnych Polakom z Wielkiej Brytanii i innych krajów w zakresie prawa polskiego. Od maja 2018 roku organizuję konsultacje prawne w Londynie.

Każdy z kolejnych numerów zawiera informacje i komentarze o postępie w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, cykl artykułów na aktualnie omawiany temat oraz przykład najczęściej zadawanych pytań prawnych wraz z odpowiedziami. W tym wydaniu omawiany jest kolejny temat z cyklu publikacji dla Polskich Przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

Wreszcie zaczyna się klarować sytuacja w zakresie statusu imigrantów z krajów europejskich i mamy pierwsze informacje o tym, co nas czeka przed i po 29 marca 2019 roku. Więcej na s. 5.

Z wyrazami szacunku,

adw. Judyta Kasperkiewicz

Prawo brytyjskie – podział administracyjny

ANGLIA – WALIA – SZKOCJA – IRLANDIA PÓŁNOCNA

Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (z ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (z ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) to unitarne państwo, w którego skład wchodzi Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki, Morze Północne, kanał La Manchei Morze Irlandzkie.

Wielka Brytania posiada kilkanaście terytoriów zależnych, niewchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa. Należą do nich:

 • Wyspy:Guernsey,Jersey i Wyspa Man
 • Brytyjskie terytoria zamorskie:Akrotiri, Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Dhekelia, Kajmany, Falklandy, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Turks i Caicos oraz Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha.

Jednostki administracyjne wchodzące w skład Wielkiej Brytanii:

  Anglia składa się z 9 regionów, 83 jednostek administracyjnych poziomu hrabstwa (hrabstwa metropolitalne, hrabstwa niemetropolitalne i unitary authorities);

  Szkocja składa się z 32 jednostek administracyjnych (council areas) o statusie unitary authority;

  Walia składa się z 22 jednostek administracyjnych (hrabstwa, miasta i county boroughs) o statusie unitary authority;

  Irlandia Północna składa się z 11 dystryktów o statusie unitary authority.

*W tym czasopiśmie wszelkie informacje odnoszą się jedynie do Anglii i Walii, chyba że wskazano inaczej.

O Brexicie

THE STATEMENT OF INTENT

Wreszcie mamy pierwsze konkretne informacje w sprawie statusu imigrantów z krajów europejskich w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

PROCEDURA „SETTLED STATUS” będzie obejmowała wszystkich imigrantów, również tych którzy uzyskali już kartę stałego rezydenta (z ang. pernament residence card), przy czym te osoby będą zwolnione z opłaty.

ZAŁOŻENIA – ETAPY PROCEDURY REJESTRACJI:

 • Potwierdzenie tożsamości;
 • Stwierdzenie statusu rezydenta UK;
 • Potwierdzenie karalność lub niekaralności.

Procedura ma być prosta, a instytucje publiczne będą miały obowiązek zapewniać pomoc rejestrującym, tak aby nie musieli korzystać z pomocy prawników i tym samym nie narażać ich na dodatkowe koszty.

Już teraz zachęca się do rejestracji drogą elektroniczną.

OPŁATA ZA REJESTRACJĘ:

 • za osobę dorosłą – 65 funtów
 • za osobę w wieku poniżej 16. roku życia – 32,50 funtów

Rejestracja rozpocznie się jesienią 2018 roku i trwać będzie do czerwca 2021 roku.Przewiduje się, że rejestracji dokona ponad 3 mln imigrantów z krajów europejskich.

W pierwszej kolejności, osoba dokonująca rejestracji będzie musiała potwierdzić swoją tożsamość, wysyłając odpowiedni dokument do Home Office – dokument z numerem NIN, dokumentację podatkową lub inne np. rachunki za media, potwierdzenie adres itd., a następnie wykonywać dalszą instrukcję.

Dla Przedsiębiorców: #PolskiBiznesUK

Samozatrudnienie w Wielkiej Brytanii,

Samozatrudnienie (Self-Employement) jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii (Anglii) i stanowi jednoosobową działalność gospodarczą. Do rejestracji samozatrudnienia wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Rejestracji Self Employed należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Sole Trader nie posiada osobowości prawnej. Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Podjęcie działalności w ramach Self-Employment nie wyklucza możliwości zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (Personal Income Tax) oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Osoby samozatrudnione mogą łączyć się w spółki partnerskie. Rejestracja samozatrudnienia jest możliwa tylko dla osób będących rezydentami Wielkiej Brytanii (posiadającymi adres personalny w UK oraz numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number).

Dodatkowe informacje – 2018/2019

 • Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 85,000.00
 • Możliwość zatrudniania pracowników
 • Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej – przechowywanie dokumentów i rachunków przez okres 5 lat

Ubezpieczenie społeczne (National Insurance) – 2018/2019

 • Class 2– roczny dochód netto do 8,424.00 GBP – stawka GBP 2.95 tygodniowo
 • Class 4– dochód netto powyżej 8,424.00 GBP – stawka GBP 2.95 tygodniowo plus 9% dochodu powyżej GBP 8,424.00 do 46,350.00 GBP. Dodatkowo opłata w wysokości 2% dla dochodu powyżej 46,350.00 GBP.

Z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne mogą być zwolnione następujące osoby:

 • kobiety powyżej 60. roku życia,
 • mężczyźni powyżej 65. roku życia,
 • osoby z niskimi zarobkami – dochód netto nieprzekraczający kwoty GBP 6,205.00.

Podatki – 2018/2019

 • Do11,850.00 GBPzwolnione od opodatkowania
 • Stawka opodatkowania 20% dla dochodów GBP 11,851.00 – GBP 46,350.00
 • Stawka opodatkowania 40% dla dochodów GBP 46,351.00 – GBP 150,000.00
 • Stawka opodatkowania 45% dla dochodów powyżej GBP 150,000.00

Porada prawna

PYTANIE PRAWNE:Jak odzyskać podatek po opuszczeniu Wielkiej Brytanii?

ODPOWIEDŹ:Celem złożenia zeznania podatkowego i uzyskania zwrotu podatku z UK po wyjeździe lub już planując taki wyjazd należy wypełnić i przesłać do urzędu formularz P85, który dostępny jest tutaj: https://www.gov.uk/government/publications/income-tax-leaving-the-uk-getting-your-tax-right-p85

Zeznanie podatkowe należy przesłać na adres:

Pay As You Earn
HM Revenue and Customs
BX9 1AS, UK

Tak, jak w Polsce, w Wielkiej Brytanii pracodawcy odprowadzają składki na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracowników, który następnie można odzyskać.

Aktualnie w roku podatkowym 2018/2019 kwota wolna od podatku tj. Personal Allowanceto 11.850 funtów (czyli maksymalna kwota jaką możemy odzyskać). W Polsce ta kwota w 2018 roku wynosi jedynie 8.000 złotych.

Do odzyskania podatku niezbędnym jest posiadanie formularza P45, który kończący pracę w UK powinien otrzymać od byłego pracodawcy. Przesyłając formularz rozliczenia należy do niego dołączyć drugą i trzecią stronę uzyskanego wcześniej P45.

Natomiast w trakcie zatrudnienia w UK pracodawcy, co roku przesyłają swoim pracownikom formularz P60 w celu rozliczenia podatku.

Zwrot podatku można uzyskać na konto bankowe albo poprzez przesłanie na wskazany adres czeku. Pamiętać należy, że w Polsce realizacja czeku trwa nawet kilka tygodni, niekiedy kurs przeliczeniowy w banku jest niekorzystny i firmy zajmujące się realizacją czeków pobierają bardzo wysokie opłaty.

Dzięki wypełnieniu powyższej instrukcji i chociażby podstawowej znajomości języka angielskiego można samodzielnie przygotować zeznanie i oszczędzić na współpracy z biurami zajmującymi się uzyskiwaniem zwrotów podatków.

W następnych numerach:

 • O prawie brytyjskim: Brytyjska administracja – urzędy i inne instytucje
 • O Brexicie: Podsumowanie najnowszych wiadomości
 • Dla Przedsiębiorców: Księgowość dla biznesu w Wielkiej Brytanii
 • Porada prawna: Jakie zasiłki na dzieci przysługują osobom pracującym w UK?

ADRES REDAKCJI:

EPOQUE Kancelaria Adwokacka

ul. Piłsudskiego 10

38-400 Krosno, Polska

Wpis w rejestrze dzienników i czasopism nr 248.

Kontakt:

email:office@angielskieprawodlapolakow.com

Tel. PL: (048) 507 205 077

Tel. UK: (044) 742 439 6323

http://www.angielskieprawodlapolakow.com

Zdjęcia/Photo credits:Shutterstock.com

WSPÓŁPRACA:W celu przedstawienia oferty współpracy/projektu proszę o kontakt na powyższy adres email. Nie przyjmuję ofert sponsorowanych publikacji ani reklam.

NOTA PRAWNA: Artykuły oraz pozostała treść umieszczona w niniejszym dwutygodniku niestanowią porady prawnej ani opinii prawnej. Materiały odzwierciedlają jedynie indywidualne poglądy autorki na określone zagadnienia prawne i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. Treści prezentowane przez autorkę nie odzwierciedlają poglądu żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej, a także żadnej instytucji państwowej. Autorka nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści znajdujących się w dwutygodniku. Każdy Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez autorkę dla własnych potrzeb i jedynie na własną odpowiedzialność. Czytelnik nie jest związany opiniami przedstawianymi w artykułach i komentarzach do publikacji elektronicznych publikowanych przez autorkę oraz osoby trzecie.

Wynajmowanie pokoju w domu mieszkalnym; wynajem w UK, cz. II

Zwykły wpis

for rent

Wpis stanowi kontynuację tematu z 11 sierpnia o wynajmie w domach mieszkalnych.

CZYNSZ, RACHUNKI, PODATEK

Czynsz

Istnieje możliwość pobierania czynszu w jakiejkolwiek wysokości, przy czym musi ta kwota zostać wcześniej ustalona między stronami. Wynajmujący może żądać depozytu i może zaakceptować zasiłek tj. ‚Housing Benefit for rent’.

Najemcom, którzy płacą czynsz tygodniowo, wynajmujący musi udostępniać księgę najmu.

PODATEK LOKALNY

Jako wynajmujący, będziesz musiał uiszczać podatek od wynajmu, stąd warto o tym pomyśleć i ująć go w kwocie ustalonego czynszu.

OPŁATY ZA MEDIA

Jeśli opłacasz rachunki za cały dom, to możesz ująć te opłaty w czynszy albo ustalić inną metodę opłacania rachunków.

W razie problemów ze ściągalnością opłat, możesz żądać kwoty, którą wcześniej uiściłeś za gaz i prąd wraz z VAT albo w razie problemów ze ściągalnością żądać zwrotu na drodze sądowej.

PODATEK DOCHODOWY

Podatek dochodowy oblicza się od wysokości uzyskanego dochodu.

Jeśli nie jesteś w planie ‚the Rent a Room scheme’, będziesz musiał uiścić podatek dochodowy od każdego dochodu, który przekracza wydatki, którymi są m.in.:

 • ubezpieczenie
 • utrzymanie
 • naprawa (oprócz ulepszeń)
 • rachunki za media

Jeśli jesteś w planie ‚the Rent a Room Scheme’, będziesz zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego ale w sposób odmienny.

PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH

Wynajmujący może zostać zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitałowych, jesli sprzedaje dom, który:

 • wynajmuje w całości albo w części
 • wynajmował więcej niż jednemu najemcy w przeszłości.

Jednakże, może zostać zwolniony z tego podatku w ramach ‚Private Residence Relief and Letting Relief’.

DEPOZYT

Wynajmujący w domach mieszkalnych nie są zobligowani do ochrony depozytu swoich najemców w ramach obowiązujących planów państwowych.

Lokalny council wynajmującego może zagwarantować wynajem najemcy, który nie jest w stanie uiścić depozytu.

Wynajmujący może zostać zobligowany do zapłaty innych podatków, jeśli prowadzi hostel w formie ‚bed and breakfast’, albo dostarcza posiłków i sprząta dla gości.

ZAKOŃCZENIE NAJMU

Jak zakończyć wynajem?

W razie decyzji o zakończenia wynajmu, powinieneś wypowiedzieć najemcy stosunek najmu z rozsądnym wyprzedzeniem.

Zwykle oznacza to, że wypowiedzenie pokrywa się z jednym okresem pomiędzy płatnościami. Czyli w razie płatności czynszu tygodniowo, będzie to 1 tydzień wypowiedzenia. Dodatkowo wypowiedzenie nie musi mieć formy pisemnej.

Po tym czasie, możesz zmienić zamki w drzwiach pokoju najemcy. Nawet jeśli znajdują się w środku jego osobiste rzeczy. Te należy mu oddać.

Jeśli twój najemca ma zagwarantowaną ochronę to musisz wypowiedzieć mu najem na piśmie, a okres wypowiedzenia zależy od umowy, ale zwykle jest to 4 tygodnie.

Jeśli w tym przypadku najemca nie opuści pokoju to należy uzyskać nakaz sądowy o eksmisji.

NAJEMCA KOŃCZY NAJEM

Najemca może zakończyć najem wypowiadając ci go. Nie może tego uczynić w przypadku umów na określony czas, chyba że klauzula umowna dopuszcza taką możliwość.

Okres wypowiedzenia zależny jest od zapisów umowy. Jeśli nie zostało to uregulowane to zwykle jest to 4 tygodnie (jeśli płacą tygodniowo) albo 1 miesiąc (jeśli płącą miesięcznie).

W każdej sytuacji można zakończyć najem za obopólnym porozumieniem.

ZMIANA WŁAŚCICIELA

Jeśli wyprowadzasz się z domu, najemcy nadal mogą tam pozostać, ale rodzaj najmu może się zmienić.

Jeśli sprzedałeś twój dom i nowi właściciele chcą tam zamieszkać i nadal wynajmować, należy:

 • wypowiedzieć najem w ciągu 28 dni i poinformować o zmianach
 • muszą wprowadzić się w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży.

Do czasu aż nowy właściciel wprowadzi się, najemcy posiadają większą ochronę, a jej charakter zależy od tego, kiedy się wprowadzili (regulacje szczególne).

W razie śmierci wynajmującego, najem będzie kontynuowany aż do czasu przejęcia własności przez inną osobę.

WYNAJEM DLA WIĘCEJ NIŻ 2 OSÓB

Wynajmowana nieruchomość może zostać skalsyfikowana jako ‚House in Multiple Occupation (HMO)’, jeśli wynajmujesz pokoje dla więcej niż 2 osób.

Przy takim wynajmie obowiązują dodatkowe wymagania związane z bezpieczeństwem. Może być wymagana licencja.

Stan na dzień: 26 sierpnia 2017 roku

 

Skutki Brexitu: prawne regulacje

Zwykły wpis

454151-brexit

Z perspetywy brytyjskiej …Zapewne wiele osób zadaje sobie pytania, dotyczące decyzji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, związane spraw życia codziennego. Wydaje się, że w najbliższych miesiącach może znaleźć zastosowanie art. 50 Traktatu z Lizbony i od oficjalnego oświadczenia rządu brytyjskiego w tej sprawie zacznie bić zegar. Najprawdopodobnie w ciągu 2 lat ukończone zostaną negocjacje dotyczące szczegółowych warunków Brexitu. Ten okres może zostać wydłużony ale pod warunkiem, że 28 państw członkowskich zgodzi się na to. Poniżej odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań (za BBC):

Co się stanie z moim brytyjskim paszportem? Czytaj dalej

REFERENDUM W ANGLII: BREXIT?

Zwykły wpis

1641

W ostatnim czasie bardzo popularnym tematem dyskusji publicznej jest zbliżające się referendum w Wielkiej Brytanii i ewentualny Brexit.Poniżej przedstawiam podstawowe informacje o tym referendum.

Referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie decyzji o opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej zaplanowano na 23 czerwca 2016 roku. Zatem godzina zero zbliża się wielkimi krokami.

Referendum jest rodzajem głosowania, w którym każdy uprawniony do głosowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi  może wziąć udział, odpowiadając na pytanie/pytania „YES/NO”. O wyniku referendum decyduje to, która odpowiedź otrzyma więcej niż połowe wszystkich oddanych głosów.

Dlaczego w ogóle organizowane jest referendum? Czytaj dalej

Bezpłatny transport do szkoły w Anglii

Zwykły wpis
free transport

Każde dziecko w wieku pomiędzy 5 a 16 rokiem życia jest uprawnione do bezpłatnego dojazdu do szkoły pod warunkiem, że uczęszcza do najbliżej położonej szkoły, a pomimo to dystans/odległość wynosi:

 • co najmniej 2 mile i dziecko ma mniej niż 8 lat;
 • co najmniej 3 mile i dziecko ma co najmniej 8 lat lub więcej;

W celu zapoznania się szczegółowymi wymaganiami należy skontaktować się z lokalnym Council’em.

W jeszcze jednym przypadku można ubiegać się o bezpłatny dojazd do szkoły, a mianowicie:

– jeśli trasa dojazdu do szkoły nie jest bezpieczna (pod różnymi względami) i tutaj bez znaczenia jest odległość. Tutaj w tym przypadku zalecany jest kontakt z lokalnym Council’em.

Rodziny o niskim dochodzie

Czytaj dalej

Brytyjski kredyt studencki dla studentów z krajów Unii Europejskiej

Zwykły wpis

kepure

Każdy obywatel krajów członkowskich Unii Europejskiej może ubiegać się o ” Tuition Fee Loan”, czyli kredyt studencki w Wielkiej Brytanii.

Tuition Fee Loan jest płatny bezpośrednio na rachunek uniwersytetu lub college’u, do którego student uczęszcza. Oczywiście kredyt musi zostać spłacony w wyznaczonym terminie.

Wysokość kredytu studenckiego, Tuition Fee Loan: Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych pracownika przechowywanych przez pracodawcę

Zwykły wpis

 

dfrm02

Dane osobowe pracownika powinny być przechowywane przez pracodawcę w bezpiecznym miejscu i powinny być na bieżąco aktualizowane.

Dane osobowe, które pracodawca może przechowywać obejmować mogą:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • dana urodzenia
 • płeć
 • edukacja i kwalifikacje
 • doświadczenie
 • National Insurance number
 • numer podatkowy
 • ujawnione szczegóły dotyczące niepełnosprawności
 • dane kontaktowe w sytuacjach nagłych

Pracodawcy mogą również przechowywać takie dane jak:

 • historia zatrudnienia i danego pracodawcy
 • warunki zatrudnienia tj. wynagrodzenie, godziny pracy, urlopy, dodatki do wynagrodzenia, nieobecności w pracy)
 • wypadki w pracy
 • ukończone szkolenia
 • postępowania dyscyplinarne

Jakie informacje pracodawca ma obowiązek ujawnić pracownikowi?

Każdy pracownik ma prawo do zapoznania się z:

 • treścią przechowywanych rejestrów i tym jak są one wykorzystywane
 • zasadami przestrzegania tajności rejestrów
 • informacją jak te rejestry pomagają w przeprowadzaniu szkoleń i rozwoju pracowników u danego pracodawcy

Jeśli pracownik zwróci się do pracodawcy o informację na temat tego jakie dane o nim są przechowywane to pracodawca ma 40 dni na przedłożenie pracownikowi odpowiedzi.

Pracodawcy mają obowiązek przechowywać dane dotyczące ich pracowników tylko przez wskazany w przepisach okres czas i muszą przy tym respektować zasady ochrony danych osobowych.

Stan na dzień: 25 lutego 2015 roku

 

Czytaj dalej