ANGIELSKIE PRAWO DLA POLAKÓW NR 3, 20/05/2018

Zwykły wpis

Angielskie Prawo dla Polaków nr 3-page-001

Drodzy Czytelnicy,

Miło mi przedstawić trzeci numer dwutygodnika „Angielskie Prawo dla Polaków”.

Czasopismo skierowane jest głównie do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów porusza sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to: Solidarność 60 milionów Polaków.

Jestem adwokatem, który stara się wykorzystać zdobyte doświadczenie zawodowe za granicą w Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Izraelu, w tym w jednej z kancelarii prawnych z londyńskiego City of London i już od 2014 roku wspieram brytyjską Polonię w rozwiązywaniu jej problemów prawnych. Nie są mi obce problemy Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Aby jeszcze bardziej efektywnie działać współpracuję z polskimi i brytyjskimi prawnikami (solicitors i barristers), przedsiębiorcami oraz różnorakimi organizacjami działającymi na rzecz Polonii. Obecnie prowadzę kancelarię adwokacką w Polsce i udzielam zdalnie porad prawnych Polakom z Wielkiej Brytanii i innych państw w zakresie prawa polskiego. Już 9 czerwca 2018 roku odbędą się kolejne konsultacje prawne ze mną w Londynie.

Każdy z numerów zawiera informacje i komentarze o postępie w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, cykl artykułów na aktualnie omawiany temat oraz przykład najczęściej zadawanych pytań prawnych wraz z odpowiedziami. W tym wydaniu omawiany jest kolejny temat z cyklu publikacji dla Polskich Przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

Tym razem publikuję to wydanie w nastroju wczorajszego Royal Wedding Księcia Harry’ego i Meghan Markle. Gratulacje i życzenia szczęścia dla Państwa Młodych! Congratulations, The Duke and Dutchess of Sussex!

Para ta, podobnie jak Książe William i Księżna Kate jest inspiracją dla brytyjskiego społeczeństwa. Książe Harry kontynuuje misję niesienia pomocy w działalności organizacji charytatywnych, którą zapoczątkowała jego matka Księżna Diana, a Meghan wierna jest swoim przekonaniom i dążeniom o równouprawnienie kobiet na świecie. Oby Para Książęca nadal trwała przy swych wartościach i ideach.

Z wyrazami szacunku,

adw. Judyta Kasperkiewicz

Prawo brytyjskie – zawody prawnicze

Czytaj dalej

ANGIELSKIE PRAWO DLA POLAKÓW, Nr 2, 02/05/2018

Zwykły wpis

69aa6215148988397e6549bf8278a948-0Drodzy Czytelnicy,

Miło mi przedstawić drugi numer dwutygodnika „Angielskie Prawo dla Polaków”. Wcześniej był to blog prawniczy o tej samej nazwie, który cieszył się dużym zainteresowaniem czytelników aż z ponad 70 krajów świata.

Czasopismo skierowane jest głównie do Polaków mieszkający w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów porusza sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to: Solidarność 60 milionów Polaków. Czytaj dalej

Wynajmowanie pokoju w domu mieszkalnym; wynajem w UK, cz. I

Zwykły wpis

for rent

WYNAJMUJĄCY

Właściciel domu staje się wynajmującym „resident landlord”, jeśli sam zamieszkuje w tym domu.  Dom ten może stanowić jedyne lub głowne miejsce jego zamieszkania.

Jeśli spełnione zostają ww. warunki to wynajmujący posiada ściśle określone prawa i obowiązki:

 • utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym oraz takim, który nie stwarza niebezpieczeństwa,
 • lokator albo najemca nie posiada prawa, aby zmienić ustalony czynsz,
 • możliwość uzyskania dochodu na poziomie £7,500 rocznie ze zwolnieniem z podatku według planu „the Rent a Room Scheme”,
 • w razie wynajmu całej nieruchomości możliwość wypowiedzenia najmu w krótszym czasie,

Jako wynajmujący możesz zapytać potencjalnych najemców o referencje i powinniście wspólnie z najemcą zapoznać się z warunkami wynajmu, przed podpisaniem umowy.

PRZYSTĄPIENIE DO PLANU WYNAJMU POKOI ‚THE RENT A ROOM SCHEME’

Plan ten pozwala na wynajmowanie z ulgą podatkową. Kwota maksymalna dochodu  to £7,500 rocznie i w razie dzielenia dochodu z współmałżonkiem lub partnerem, kwota ta jest również dzielona.

Nie ma żadnych ograniczeń powierzchniowych w razie wynajmowania domu mieszkalnego.

JAK TO DZIAŁA?

Zwolnienie jest automatyczne do dochodu we wskazanej wysokości. Aby zostać zwolnionym, nie ma potrzeby wnioskować o to.

Należy jednak złożyć formularz o zwrot podatku, jeśli dochód wynosi więcej niż ta kwota. Od 6 kwietnia 2016 roku, jest to  £7,500, a w okresie od 2015 do 2016 roku, próg stanowiła kwota £4,250.

Jeśli zdecydujesz się nie wybierać tej opcji i nie przystąpisz do planu, w zamian będziesz rejestrował twój dochód i wydatki na nieruchomość w celu zwrotu podatku.

UPRAWNIENIA

W każdym czasie możesz zgłosić się do planu, jeśli:

 • jesteś wynajmującym we własnym lub obcym domu,
 • prowadzisz hostel typu ‚bed and breakfast’ albo ‚guest house’.

Nie można przystąpić do planu w przypadku wynajmu domu podzielonego na samodzielne mieszkania.

TYP WYNAJMU

Sposób w jaki wynajmujący dzieli dom z najemcą określa, jaki rodzaj wynajmu ich wiąże. To wpływa na prawa stron stosunku najmu i w jaki sposób będą mogli go zakończyć.

TWÓJ NAJEMCA MA ZAGWARANTOWANĄ OCHRONĘ

Twój najemca ma zagwarantowaną podstawową ochronę, jeśli:

 • mieszka w twoim domu,
 • nie dzieli wspólnej przestrzeni z tobą albo z twoją rodziną,

Jeśli twój najemca nie opuści lokalu na twoje żądanie po odpowiednim wypowiedzeniu, będziesz musiał wystąpić do sądu o nakaz eksmisji.

OKRES WYNAJMU

Okres wynajmu albo licencja można określić jako:

 • periodyczny – trwają od pierwszego po następne okresy wynajmu,
 • na czas określony – liczone w tygodniach, miesiącach i latach,

W razie braku ustaleń, automatycznie obowiązuje periodyczny okres wynajmu (nieokreślony).

Ciąg dalszy nastąpi. Już w następnym wpisie o depozycie, czynszu, podatkach i zakończeniu najmu. Zapraszam.

Stan na dzień: 11 sierpnia 2017 roku

Rejestracja zagranicznej firmy w UK

Zwykły wpis

international-business1.jpg

REJESTRACJA FIRMY W UK

Jeśli przedsiębiorca zagraniczny planuje rozpocząć działalność w UK lub przenieść już istniejącą do UK to ma obowiązek ją zarejestrować.

Niektóre rodzaje firm (przedsiębiorstw) nie mogą dokonać takiej rejestracji, w tym np. spółka partnerska czy też nieposiadające osobowości prawnej ‚unincorporated’. W takiej sytuacji należy skontaktować się z Departamentem Handlu Zagranicznego w celu uzyskania porady. Czytaj dalej

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ANGLII: POLACY W BIZNESIE

Zwykły wpis

have-you-thought-setting-up-own-businessJEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Jeszcze przed poinformowaniem HMRC osoba wykonująca działalność samodzielnie funkcjonuje jako „a sole trader”. Jednak, aby uczynić zadość formalnościom, należy dokonać rejestracji statusu. Jest to niezbędne również po to, aby mieć pewność, że opłacany będzie prawidłowy podatek dochodowy i we właściwej wysokości uiszczane będzie ubezpieczenie społeczne. Czytaj dalej

Drony w Anglii: prawo

Zwykły wpis

dron-dji-inspire-quadcopter-fly-sky-49673236

Prawo dotyczące dronów w Wielkiej Brytanii

Bezzałogowe statki latające (inaczej UAV, drony) w pierwszej fazie ich zastosowania były używane w celach militarnych, a aktualnie stają się powszechnie dostępnym urządzeniem. Wykorzystywane są przez pasjonatów w celach prywatnych (np. robienie wysokiej jakości panoramicznych zdjęć) czy w celach komercyjnych (np. kręcenie filmów). Czytaj dalej

Obrona przed naruszeniem praw własności intelektualnej w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

Intellectual-Property-Law

Każdy, czyje prawa z zakresu własności intelektualnej (z ang. IP law) zostały naruszone (z ang. infringement) może podjąć stosowne kroki celem ochrony swoich praw.

Przykłady naruszenia IP law obejmują m.in. sytuację, gdy dochodzi do:

 • używania, sprzedawania lub importowania opatentowanego produktu lub procesu;
 • używania czyjejś pracy chronionej prawem autorskim bez pozwolenia autora;
 • tworzenia, oferowania albo sprzedaży zarejestrowanego wzoru użytkowego w celach komercyjnych;
 • używania znaku towarowego identycznego lub podobnego do zarejestrowanego wcześniej;

Czytaj dalej