Prawo własności intelektualnej w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

Copyright-_all_rights_reserved

Własnością intelektualną jest „coś” unikalnego, co fizycznie zostało stworzone. Podkreśla się jednak, że sam pomysł nie jest jeszcze własnością intelektualną. Przykładowo pomysł na książkę nią nie jest ale już  spisana jej treść tak.

Prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki przemysłowe są chronionymi przedmiotami własności intelektualnej. Ochrona przysługuje automatycznie albo w skutek rejestracji.

Można chronić m.in. nazwy produktów lub firm, wynalazki, projekty, wygląd produktów oraz napisane, stworzone albo wyprodukowane przedmioty. Ochrona własności intelektualnej może okazać się skuteczniejsza, gdy doszło do jej rejestracji.

Rodzaj ochrony zależy od tego co jest jej przedmiotem.

Przedmiot ochrony Przykłady własności intelektualnej
Prawo autorskie
(prawo przysługuje automatycznie)
dzieła pisarskie, dzieła sztuki, zdjecia, filmy, programy telewizyjne, muzyka, zawartość stron www, nagrania dźwiękowe
Znaki towarowe nazwy produktów, logo, melodia,
Patenty wynalazki i produkty np. maszyny i ich części, narzędzia, leki
Prawo twórcy projektu
(prawo przysługuje automatycznie)
kształty obiektów
Zarejestrowany projekt/wzór wygląd produktu tj. kształt, opakowanie, deseń, szablon, kolory

Przed rejestracją własności intelektualnej należy zachować jej istnienie w sekrecie, o ile nie jest automatycznie chroniona. Kluczowa może się tutaj okazać umowa o zachowaniu tej informacji w tajemnicy.

Przestępczość przeciwko własności intelektualnej nazywana jest w Wielkiej Brytanii również fałszerstwem albo piractwem. Fałszerstwo zostało zdefiniowana jako wytwarzanie, importowanie, dystrybucja i sprzedaż produktów, które zawierają znaki towarowe, umieszczone na nich bez pozwolenia, w celu uzyskania korzyści finansowej albo spowodowania straty u innego podmiotu. Piractwo obejmuje kopiowanie, dystrybucję, importowanie oraz inne czynności dotyczące przedmiotów, których prawa autorskie zostały naruszone. Przy czym nie jest wymagane uzyskanie bezpośredniej korzyści ze sprzedaży.

Przestępczość związana z naruszeniami prawa własności intelektualnej została uregulowana w the Copyright Designs and Patents Act 1988. Zwraca się również uwagę, że nie wszystkie sprawy dotyczące prawa własności intelektualnej są prowadzone na drodze postępowania karnego, niekiedy wystarcza droga postępowania cywilnego.

W razie wątpliwości co do tego, czy doszło do popełnienia przestępstwa z zakresu ochrony dobra jakim jest własność intelektualna należy zgłosić tę wątpliwość lokalnym służbom zajmującym się tymi zagadnieniami poprzez Citizens Advice Bureau albo anonimowo dokonać zgłoszenia takim organizacjom jak CrimeStoppers albo Action Fraud. Bardzo często osoby popełniające przestępstwa przeciwko własności intelektualnej zaangażowane są również w inną przestępczość np. przestępstwa narkotykowe czy handel ludźmi. W związku z tym niezmiernie ważne jest to, aby zgłaszać każdy fakt naruszenia prawa własności intelektualnej.

Stan prawny na dzień: 1 września 2014 roku

Pomoc w kwestiach finansowych – Financial Ombudsman

Zwykły wpis

financialloss_1970302c

Pomoc w sporach finansowych pomiędzy konsumentem a brytyjskimi instytucjami finansowymi tj. bankami, firma ubezpieczeniowymi oraz innymi firmami działającymi w sektorze finansowym można uzyskać w Financial Ombudsman Service.

Najczęściej skargi konsumentów zgłaszane do Financial Ombudsman dotyczą:

  • PPI albo loan protection, czyli ubezpieczenia zaciągniętych zobowiązań;
  • niesłusznie pobranych dodatkowych opłat np. opłat od transakcji;
  • nieprawidłowo wystawionych lub zrealizowanych czeków;
  • polis na życie oraz
  • hipotek.

Ombudsman uzyskał od Parlamentu uprawnienie do wydawania decyzji, w której może zobowiązać przedsiębiorcę do określonych świadczeń pieniężnych względem konsumenta. Jednakże, jeśli konsument nie zgadza się z decyzją Ombudsmana to sprawę może skierować do sądu.

Zasądzone przez Ombudsmana compensation  może maksymalnie wynosić 150 tys. funtów (jeśli skarga została złożona przed 1 stycznia 2012 r. to ograniczenie wynosi 100 tys. funtów).

Kontakt: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR oraz www.financial-ombudsman.org.uk

Stan prawny na dzień: 23 lipca 2014 r.