ANGIELSKIE PRAWO DLA POLAKÓW NR 3, 20/05/2018

Zwykły wpis

Angielskie Prawo dla Polaków nr 3-page-001

Drodzy Czytelnicy,

Miło mi przedstawić trzeci numer dwutygodnika „Angielskie Prawo dla Polaków”.

Czasopismo skierowane jest głównie do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów porusza sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to: Solidarność 60 milionów Polaków.

Jestem adwokatem, który stara się wykorzystać zdobyte doświadczenie zawodowe za granicą w Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Izraelu, w tym w jednej z kancelarii prawnych z londyńskiego City of London i już od 2014 roku wspieram brytyjską Polonię w rozwiązywaniu jej problemów prawnych. Nie są mi obce problemy Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Aby jeszcze bardziej efektywnie działać współpracuję z polskimi i brytyjskimi prawnikami (solicitors i barristers), przedsiębiorcami oraz różnorakimi organizacjami działającymi na rzecz Polonii. Obecnie prowadzę kancelarię adwokacką w Polsce i udzielam zdalnie porad prawnych Polakom z Wielkiej Brytanii i innych państw w zakresie prawa polskiego. Już 9 czerwca 2018 roku odbędą się kolejne konsultacje prawne ze mną w Londynie.

Każdy z numerów zawiera informacje i komentarze o postępie w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, cykl artykułów na aktualnie omawiany temat oraz przykład najczęściej zadawanych pytań prawnych wraz z odpowiedziami. W tym wydaniu omawiany jest kolejny temat z cyklu publikacji dla Polskich Przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

Tym razem publikuję to wydanie w nastroju wczorajszego Royal Wedding Księcia Harry’ego i Meghan Markle. Gratulacje i życzenia szczęścia dla Państwa Młodych! Congratulations, The Duke and Dutchess of Sussex!

Para ta, podobnie jak Książe William i Księżna Kate jest inspiracją dla brytyjskiego społeczeństwa. Książe Harry kontynuuje misję niesienia pomocy w działalności organizacji charytatywnych, którą zapoczątkowała jego matka Księżna Diana, a Meghan wierna jest swoim przekonaniom i dążeniom o równouprawnienie kobiet na świecie. Oby Para Książęca nadal trwała przy swych wartościach i ideach.

Z wyrazami szacunku,

adw. Judyta Kasperkiewicz

Prawo brytyjskie – zawody prawnicze

Czytaj dalej

ANGIELSKIE PRAWO DLA POLAKÓW, Nr 2, 02/05/2018

Zwykły wpis

69aa6215148988397e6549bf8278a948-0Drodzy Czytelnicy,

Miło mi przedstawić drugi numer dwutygodnika „Angielskie Prawo dla Polaków”. Wcześniej był to blog prawniczy o tej samej nazwie, który cieszył się dużym zainteresowaniem czytelników aż z ponad 70 krajów świata.

Czasopismo skierowane jest głównie do Polaków mieszkający w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów porusza sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to: Solidarność 60 milionów Polaków. Czytaj dalej

Angielskie Prawo dla Polaków, nr 1, 16/04/2018

Zwykły wpis

 

Angielskie Prawo dla Polaków XXX-page-001Drodzy Czytelnicy,

Niezmiernie mi miło przedstawić Państwu pierwszy numer dwutygodnika „Angielskie Prawo dla Polaków”. Wcześniej był to blog prawniczy o tym samym tytule, ale ze względu na zainteresowanie poruszaną tematyką autorka bloga podjęła decyzję o jego przekształceniu. Czasopismo zostało zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Krośnie pod numerem 248.

Grupę odbiorców mają stanowić głównie Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów poruszać będzie sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to: Solidarność 60 milionów Polaków

Redaktorem naczelnym jest adwokat Judyta Kasperkiewicz, która wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą w Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Izraelu, w tym w jednej z kancelarii prawnych z londyńskiego City of London i już od 2014 roku wspiera brytyjską Polonię w rozwiązywaniu jej problemów prawnych. Nie są jej obce problemy Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Aby jeszcze bardziej efektywnie działać współpracuje z polskimi i brytyjskimi prawnikami (solicitos i barristers), przedsiębiorcami oraz różnorakimi organizacjami działającymi na rzecz Polonii. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką w Polsce i udziela zdalnie porad prawnych Polakom z Wielkiej Brytanii i innych państw w zakresie prawa polskiego. Od maja 2018 roku możliwe będą konsultacje prawne z nią w Londynie. Czytaj dalej

Deportacja z Anglii: prawdy i mity

Zwykły wpis

Campsfield House Immigration Removal Centre, Kidlington, Oxfordshire, United Kingdom

Przed zbliżającą się wielką zmianą na blogu Angielskie Prawo dla Polaków postanowiłam poruszyć bardzo kontrowersyjny i budzący wiele emocji temat deportacji obywateli UE z terytorium Wielkiej Brytanii, w tym obywateli Polski. Następny wpis rozpocznie nową serię tematyczną dla polskich przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

Otrzymuję coraz więcej zapytań związanych z tematem deportacji. Oczywiście każdy kto się do tego kwalifikuje powinien ubiegać się o Permanent Residence. Już na wstępie stwierdzę, że zwykle najlepszym rozwiązaniem dla osób „zagrożonych” deportacją może być ubieganie się o Permanent Residence, zatrudnie lub samozatrudnienie, a w razie wydania decyzji o deportacji dobrowolne opuszczenie Wielkiej Brytanii (co skutkuje krótszym okresem zakazu wjazdu). Wszyscy powinni pamiętać o przysługujących prawach w postępowaniu przed Urzędem Imigracyjnym (Home Office) i możliwości odwołania się od decyzji deportacyjnych. 

Oto przygotowany przeze mnie dla Państwa przewodnik prawny w zakresie prawa deportacyjnego: Czytaj dalej

Opłaty imigracyjne z uwzględnieniem ostatnich zmian 06/04/2017

Zwykły wpis

immigration-law

BRYTYJSKI URZĄD IMIGRACYJNY – OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE OD 6 KWIETNIA 2017 ROKU – WYBRANE KATEGORIE 

l.p. KATEGORIA OPŁATA
1. Przyspieszona procedura £459
2. Superszybka procedura £10,500
3. Usługa mobilna £5,513
4. Aplikacja osobista (superszybka           i mobilna) £590
5. Sprawdzenie statusu i porada urzędnika (za minutę) £0.80
6. Sprawdzenie statusu, porada i przeszkolenie (starszy urzędnik         w trakcie godzin urzędowania) £0.88
7. Podstawowe sprawdzenie statusu, porada, przeszkolenie (starszy urzędnik w trakcie godzin urzędowania) £1.10
8. Podstawowe sprawdzenie statusu, porada, przeszkolenie (urzędnik na stanowisku kierowniczym w trakcie godzin urzędowania) £0.97
9. Podstawowe sprawdzenie statusu, porada, przeszkolenie (urzędnik na stanowisku kierowniczym poza godzinami urzędowania) £1.23
APLIKACJE ZŁOŻONE Z TERYTORIUM WIELKIEJ BRYTANII
10. Naturalizacja £1,282
11. Naturalizacja obywateli krajów zależnych Wielkiej Brytanii £962
12. Rejestracja obywatelstwa – dorosły £1,163
13. Rejestracja obywatelstwa – dziecko £973
14. Ceremonia nadania obywatelstwa £80
15. Zrzeczenie się brytyjskiego obywatelstwa £272
16. Test z wiedzy o Wielkiej Brytanii £50
17. Prawo stałego pobytu £2,297
18. Inne prawo pobytu £993

Stan prawny na dzień: 20 grudnia 2017 roku

Cykl Prawo Imigracyjne: obywatelstwo brytyjskie przez zawarte małżeństwo z Brytyjką/Brytyjczykiem

Zwykły wpis

immigration_0

Małżeństwo / Związek partnerski / Obywatelstwo

Jeśli Twój małżonek/małżonka albo partner/partnerka jest obywatelem brytyjskim to ten fakt uprawnia do ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo na odmiennych warunkach niż w innych przypadkach. Muszą jednak zostać spełnione następujące warunki:

 • ukończone 18 lat
 • zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 • niekaralność (dotyczy przestępstw ciężkich i ostatnio popełnionych)
 • spełnienie warunku znajomości języka angielskiego i odpowiedniego okresu zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii
 • uzyskanie wcześniej uprawnień np. prawa stałego pobytu

W związku z powyższym, w pierwszej kolejności należy ubiegać się o kartę stałego pobytu. Natomiast, jeżeli będziemy mogli wykazać, że przebywamy w Wielkiej Brytanii jako „qualified person” od ponad 6 lat, to uzyskujemy prawo do ubiegania się o obywatelstwo od razu po otrzymaniu karty stałego pobytu bez konieczności czekania kolejnych 12 miesięcy.

Dodatkowe wymagania stosuje się w stosunku do osób, których małżonek/małżonka albo partner/partnerka pracują zagranicą dla brytyjskiego rządu lub organizacji związanych z władzami brytyjskimi.

Taka osoba może wystąpić o naturalizacje, jeśli mieszkała ze swoim małżonkiem/małżonką albo partnerem/partnerką w Wielkiej Brytanii legalnie przez co najmniej 3 lata. Nie ma konieczności zamieszkiwania na stałe w Wielkiej Brytanii po naturalizacji.
Wnioskodawca musi wykazać, że nie przebywał poza Wielką Brytanią dłużej niż 450 dni w ciągu 5 lat lub 270 dni w ciągu 3 lat. Nie mógł również opuścić Wielkiej Brytanii na dłużej niż 90 dni w ostatnim roku.

Dziecko otrzyma brytyjskie obywatelstwo tylko jeśli jeden z jego rodziców ma obywatelstwo brytyjskie przed urodzeniem dziecka. Nie ma znaczenia to w jaki sposób rodzic został obywatelem Wielkiej Brytanii. Jeśli żaden z rodziców nie posiada obywatelstwa brytyjskiego, ale przynajmniej jeden z rodziców posiada status osiedlonego (tzw. settled) przed urodzeniem dziecka, to dziecko otrzyma obywatelstwo brytyjskie.
Jeśli żaden z rodziców nie posiada ani obywatelstwa brytyjskiego, ani statusu osiedlonego (settled), to dziecko nie otrzyma automatycznie obywatelstwa brytyjskiego. W kolejnym poście opiszę procedurę rejestracji dziecka.

W razie jakichkolwiek pytań w związku z powyższym proszę o kontakt za pośrednictwem poniższego forumularza kontaktowego.

Stan na dzień: 2 października 2017 roku

 

 

Cykl Prawo Imigracyjne: rejestracja dziecka w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

immigration_0

W brytyjskim systemie imigracyjnym przewidziano różne procedury dla ubiegania się o obywatelstwo. Jedną z nich jest rejestracja.

Zwykle rejestracja jest znacznie łatwiejsza niż naturalizacja, o ile spełnia się określone przesłanki.

Przypominam jeszcze raz, że od czasu decyzji o Brexicie do tej pory nie doszło do żadnych zmian w uprawnieniach obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii ani Brytyjczyków w Unii Europejskiej.

Wspomnianymi wyżej przesłankami są:

 • posiadanie innego rodzaju brytyjskiego obywatelstwa
 • urodzenie przed 1 stycznia 1983 roku z matki będącej obywatelką brytyjską
 • urodzenie z ojca będącego obywatelem brytyjskim, nawet jeśli nie był żonaty z matką wnioskodawcy
 • urodzenie w Wielkiej Brytanii co najmniej 1 stycznia 1983 roku
 • nieukończone 18 lat i nie spełnienie pozostałych przesłanek
 • posiadanie powiązań z Gibraltarem albo Hong Kongiem
 • brak obywatelstwa

Spełnienie jednej z tych przesłanek wiąże się koniecznością weryfikacji dalszych przesłanek.

Zasady są inne dla wnioskodawców, którzy zrzekli się wcześniej brytyjskiego obywatelstwa.

Opłata rejestracyjna:

 • dla osoby dorosłej – £1,121
 • dla dziecka –  £936

Jeśli dziecko ukończy 18 lat w trakcie procesu aplikacyjnego to należy uiścić £80 za każde dziecko (opłata za ceremonię nadania obywatelstwa).

Opłatę rejestracyjną należy uiścić przy składaniu aplikacji.Najwygodniej posłużyć się kwitem wpłaty. Najczęściej opłaty nie są zwracane przy odmowie przyjęcia aplikacji dlatego warto zapoznać się z instrukcją wypełnienia takiej aplikacji albo poprosić o pomoc specjalistów.

W trakcie procesu aplikacyjnego należy dostarczyć dane biometryczne (odciski palców i zdjecie). To koszt  £19.20.

Ministerstwo Spraw Wewnętrzny poinformuje, kiedy należy dostarczyć dane biometryczne, które będą przechowywane tylko do czasu ceremonii nadania obywatelstwa.

W razie jakichokolwiek pytań  co do powyższego proszę o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Stan prawny na dzień 19 września 2017 roku