Co warto wiedzieć o prawnych konsekwencjach nielegalnego ściągania plików MP3 i filmów?

Zwykły wpis
simpsons- download movie

 

Jeśli ktoś zdecyduje się ściągać piosenkę, film, grę lub oprogramowanie z internetu, czyli ze strony internetowej, gdzie został ten utwór udostępniony publicznie i nie dokonuje zapłaty za jego ściągniecie lub czyni to wbrew licencji to dopuszcza się naruszenia praw autorskich autora piosenki, filmu, gry czy oprogramowania.

Wyróżnić można dwa rodzaje zagrożeń związanych z nielegalnym ściągnięciem utworów:

 1. Przede wszystkim istnieje ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej za naruszenie praw autorskich osoby ściągającej utwór;
 2. Wprowadzenie do własnego komputera złośliwego oprogramowania tj. programów szpiegowskich czy wirusów, które zwykle współtowarzyszą ściąganym bezpłatnie plikom.

Istnieje również możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby, która dopuściła się naruszenia praw autorskich ALE ustawodawstwo brytyjskie w rzeczywistości ogranicza możliwość zakwalifikowania takich zachowań jako przestępstw. To ograniczenie dotyczy tylko przestępstw popełnionych na wielką skalę tj. dystrybucja materiałów pirackich w celu uzyskania korzyści majątkowej.

Zatem, mało prawdopodobne jest, że każdy kto ściągnie piosenkę poprzez sieć peer-to-peer zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W rzeczywistości organy ścigania zwykle decydują się na zaniechanie ścigania sprawców naruszeń praw autorskich . Odnotowano jedynie kilka prób pociągnięcia do odpowiedzialności takich osób.

Zachowanie polegające na nielegalnym ściąganiu utworów nie pozostanie jednak bezkarne!

Z drugiej strony odpowiedzialność cywilna jest już bardzo prawdopodobna. Posiadacze praw autorskich często decydują się podjąć odpowiednie kroki celem identyfikacji osoby naruszającej ich prawa i następnie dążą do uzyskania odszkodowania. Możliwe to jest poprzez uzyskanie dostępu do rejestrów hostingodawcy. W dalszej kolejności sprawą zazwyczaj zajmują się prawnicy, którzy kierują do potencjalnych przestępców korespondencję. Zwykle takie pierwsze pismo zawiera żądanie zapłaty wskazanej kwoty będącej oszacowanym odszkodowaniem za naruszenie praw autorskich oraz groźbę skierowania sprawy na drogę sądową w razie nie spełnienia żądania.

W 2008 roku hostingodawcy i przedstawiciele autorów utworów uzgodnili tekst wspólnego memorandum dotyczącego respektowania praw autorskich i egzekwowania praw w razie ich naruszeń. Pośród różnych postanowień tego oświadczenia znalazło się również to na temat tego, że hostingodawca powinien zawiadamiać osoby subskrybujące materiały w jego zasobach, co do których jest podejrzenie, że dokonują naruszenia praw autorskich wraz z zaleceniem, aby skorzystali z legalnych źródeł udostępniania plików dostępnych w sieci.

Nowa ustawa the new Digital Economy Act 2010 posuwa rozwiązania problematyki naprzód i w ramach jej wprowadzenia w życie wprowadzono swoisty kodeks dotyczący naruszeń prawa autorskiego. Egzekwowaniem postanowień kodeksu zajmuje się Ofcom ( brytyjski urząd komunikacji elektronicznej), który co roku bada stan naruszeń w tym zakresie.

Po więcej informacji na temat wysiłków autorów utworów celem zaniechania naruszeń ich praw należy skierować się na stronę internetową  Internet Enforcement Group .

W razie otrzymania pisma z żądaniem zapłaty odszkodowania za naruszenie wraz z groźbą skierowania sprawy na drogę sądową, każdy solicitor specjalizujący się w prawie autorskim będzie mógł ocenić jak poważne jest to naruszenie i wskazać możliwe i najlepsze scenariusze działań dla adresata takiego pisma.

Stan na dzień: 31 grudnia 2015 roku

MARIHUANA: PRAWO W UK

Zwykły wpis

W związku z pojawiającymi się pytaniami, tym razem szerzej o tym, co grozi za posiadanie marihuany zgodnie z brytyjskimi regulacjami prawnymi.

W Wielkiej Brytanii marihuana została sklasyfikowana jako narkotyk w klasie B. Marihuana pozostaje nielegalna.

Przedstawiam poniżej maksymalne zagrożenie karami w razie przestępstw narkotykowych ale podkreślam, że wymienione maksymalne kary zasądzane są niezwykle rzadko.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA – MARIHUANA 

Posiadanie marihuany – maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

Posiadanie z zamiarem dostarczenia (sprzedaży) – maksymalnie do 14 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

Dostarczanie (obejmuje branie udziału w procesie sprzedaży, udział w grupie przestępczej, zmuszanie do kupna, zmuszanie do dostarczania) – maksymalnie do 14 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

Produkcja marihuany – maksymalnie do 14 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

Uprawa roślin marihuany – maksymalnie do 14 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

CO GROZI ZA POSIADANIE MARIHUANY?

Zgodnie z podręcznikiem „Guidelines issued by the Association of Chief Police Officers (‘ACPO’)” i w związku z narastającą skalą tego zjawiska w Wielkiej Brytanii możliwe są trzy rozwiązania, jakimi dysponuje funkcjonariusz policji, który zatrzyma osobę posiadającą marihuanę:

1. Upomnienie „Cannabis Warnings”

Osoba, u której stwierdzono po raz pierwszy posiadanie marihuany może otrzymać upomnienie  „Cannabis Warnings”, jeśli nie stwierdzono czynników kwalifikujących, będących podstawą do podjęcia innych czynności. Gdy policjant zdecyduje się jedynie na upomnienie to należy pamiętać, że wiąże się z tym jeszcze:

 • rejestracja ostrzeżenia w policyjnych rejestrach, rejestracja przestępstwa posiadania środków odurzających dla celów statystycznych, uznaje się to zachowanie jako przestępstwo wykryte ale nie dochodzi do odnotowania go w rejestrze karnym tj. ” without criminal record”.

2. Penalty Notice for Disorder (PND), czyli grzywna (w dużym uproszczeniu)

Jeśli zatrzymany otrzymał już wcześniej upomnienie i ponownie znaleziono przy nim marihuanę, to policja może według własnej oceny podjąć decyzję o nałożeniu kary w wysokości £90.00 (w przypadku narkotyków klasy C jest to £60). Gdy PND zostanie uregulowane w ciągu 21 dni to nie podejmowane są dalsze działania i po raz kolejny nie wpisuje się tego przestępstwa do rejestru karnego. Kara PND może zostać zmieniona. Niewykonanie obowiązku uregulowania tej należności spowoduje, że trzeba będzie wpłacić całość kary powiększoną o połowę +50% (£135). Sprawca może odmówić wpłaty PND ale w takim przypadku wielce prawdopodobne jest, że zostanie aresztowany.

3. Aresztowanie

Osoba, która otrzymała już upomnienie oraz PND i po raz kolejny została przy niej znaleziona marihuana powinna zostać aresztowana i przesłuchana przez policję. Na tym etapie, w zależności od okoliczności sprawa zostanie zakończona poprzez zwolnienie aresztowanego, udzielenie pouczenia lub nie podjęcie dodatkowych czynności. Możliwe jest również wydanie po raz kolejny upomnienia albo nałożenie PND.

 

Stan na dzień: 1 września 2015 roku

Dopuszczalne stężenie alkoholu u kierowców: prawo UK

Zwykły wpis

jazda_pod_wplywem

W Wielkiej Brytanii obowiązują limity dopuszczalnego stężenia alkoholu dla kierowców. Nadal jednak pozostaje niemożliwym stwierdzenie jak dużo można spożyć alkoholu, gdyż różni się w każdym przypadku.

Limity w Szkocji uregulowane zostały odmiennie niż w pozostałej części Wielkiej Brytanii.

Stężenie alkoholu Anglia, Walia, Irlandia Północna Szkocja
mikrogramów na 100 mililitrów wydychanego powietrza 35 22
mikrogramów na 100 mililitrów krwi 80 50
mikrogramów na 100 mililitrów moczu 107 67

Przewidziano bardzo restrykcyjne kary dla sprawców tego rodzaju przestępstw.

Wraz z zatrzymaniem osoby kierującej pojazdem będącej pod wpływem alkoholu otrzymuje ona zakaz jazdy na całym terytorium kraju.

Poziom stężenia alkoholu zależny jest od następujących czynników:

 • waga, wiek, płeć i metabolizm ( tzn. proces spalania energii przez organizm
 • rodzaj i ilość spożytego alkoholu
 • czy osoba spożywała wcześniej posiłek
 • poziom stresu

Stan na dzień: 22 czerwca 2015 r.

Narkotyki i jazda samochodem: prawo

Zwykły wpis

Cannabis-Swab-Test4

W Anglii i Walii jazda samochodem pod wpływem narkotyków jest nielegalna, gdy:

 • osoba kierująca jest niezdolna do jazdy ze względu na spożycie legalnych lub nielegalnych środków odurzających;
 • osoba zażyła określoną ilość środków odurzających i to znajduje odzwierciedlenie w jej wynikach badań krwi (nawet jeśli nie wpływa to na bezpieczeństwo jazdy samochodem);

Legalne środki odurzające to narkotyki zakupione na receptę lub też bez niej. Jeśli osoba zażywająca takie środki nie jest pewna czy możesz kierować samochodem powinna skonsultować to z lekarzem, farmaceutą albo innych pracownikiem służby zdrowia.

Policja może zatrzymać osobę będącą pod wpływem narkotyków i przeprowadzić test, który pomoże stwierdzić czy rzeczywiście doszło do zażycia narkotyków. Taki test składa się z serii zadań do wykonania dla kierowcy np. przejście prosto po linii. Co więcej, policja może użyć specjalny przyrząd do wykrywania marihuany i kokainy w organizmie.

Jeśli policja uzna, że kierujący jest pod wpływem narkotyków aresztuje taką osobę i podda ją badaniu krwi lub moczu po wcześniejszym przewiezieniu na komendę/posterunek.

W razie wyniku badań potwierdzającego obecność narkotyków w organizmie osoba taka zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

W Anglii i Walii nielegalnym jest kierowanie samochodem pod wpływem (nawet) legalnych środków odurzających, jeśli czynią kierowcę niezdolnym do jazdy.

Przestępstwem jest jazda pod wpływem narkotyków po przekroczeniu określonych limitów dla konkretnych narkotyków we krwi i brak recept na ich zakup.

Zatem należy skonsultować z lekarzem możliwość kierowania samochodem po użyciu następujących leków/narkotyków:

 • amfetamina
 • clonazepam
 • diazepam
 • flunitrazepam
 • lorazepam
 • methadone
 • morfina, opium czy opioid z kodainą, tramadolem albo fentanylem
 • oxazepam
 • temazepam

Można prowadzić samochód po zażyciu powyższych leków/narkotyków jeśli:

 • zostały przepisane na receptę i osoba otrzymała profesjonalną poradę jak powinna ich użyć
 • nie powodują niezdolności do kierowania samochodem nawet po przekroczeniu określonych limitów

W razie naruszenia powyższych zastrzeżeń osoba taka może zostać oskarżona, a następnie skazana przez sąd.

Powyższe regulacje nie są stosowane w pełni w Irlandii Północnej i w Szkocji ale tam też osoba kierująca samochodem pod wpływem narkotyków może zostać aresztowana w razie stwierdzenia u niej stanu niezdolności do jazdy.

Sąd może orzec następujące kary za jazdę pod wpływem narkotyków:

 • co najmniej 1 rok zakazu jazdy samochodem
 • nieograniczoną karę grzywny (bez limitów)
 • do 6 miesięcy kary pozbawienia wolności
 • zapis w rejestrze skazanych

Ponadto, w dokumencie prawo jazdy odznaczona zostanie orzeczona kara. Dopiero po 11 latach dojdzie do zatarcia tego skazania.

Karą za spowodowanie śmierci pod wpływem niebezpiecznej jazdy spowodowanej jazdą pod wpływem narkotyków jest kara pozbawienia wolności do nawet 14 lat.

Inne możliwe konsekwencje skazania za to przestępstwo:

 • znaczny wzrost wysokości kosztów ubezpieczenia samochodu
 • jeśli osoba skazana jeździ samochodem zawodowo to jej pracodawca może się dowiedzieć o skazaniu z dokumentu prawo jazdy
 • mogą pojawić się problemy podczas podróży do USA

Stan prawny na dzień: 4 czerwca 2015 roku

Kara grzywny – brytyjskie regulacje prawne

Zwykły wpis
Funt_szterling_nowym_5763999
Brytyjskie sądy orzekając o karze grzywny zobowiązane są wziąć po uwagę okoliczności dotyczące popełnionego przestępstwa oraz sytuację finansową sprawcy. Orzeczona grzywna powinna zostać wymierzona w takiej wysokości, aby możliwym było jej uiszczenie w ciągu 12 miesięcy. Grzywna powinna stanowić dolegliwość dla sprawcy ale w rozsądnym stopniu.

Grzywny są wymierzane przy użyciu ustanowionych przedziałów kwotowych. Przykładowo w przypadku przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu wymierzana jest:

Grzywna w przedziale A: odpowiadająca 50 % tygodniowego dochodu ( zakres 25% – 75%).

Grzywna w przedziale B: odpowiadająca 100% tygodniowego dochodu (zakres 75% – 125%).

Grzywna w przedziale C: odpowiadająca 150% tygodniowego dochodu (zakres 125% – 175%).

Grzywna w przedziale D: odpowiadająca 250% tygodniowego dochodu (zakres 200% – 300%).

Grzywna w przedziale E: odpowiadająca 400% tygodniowego dochodu (zakres 300% – 500%).

Sądy biorą pod rozwagę szereg okoliczności dotyczących przestępstwa i przestępcy wymierzając kary w zakresach wskazanych powyżej. Wysokość podawana w pierwszej kolejności stanowi wymiar wyjściowy, który może zostać modyfikowany.

Przewidziane są również limity, które nie mogą zostać przekroczone.

Poziom 1: limit do 200 funtów

Poziom 2: limit do 500 funtów

Poziom 3: limit do 1000 funtów

Poziom 4: limit do 2500 funtów

Poziom 5: limit do 5000 funtów

Tygodniowy dochód rozumie się jako dochód po odliczeniu podatku i innych należności publicznych (więcej niż 100 funtów tygodniowo). Nawet jeśli sprawca zarabia mniej niż 100 funtów to przyjmuje się, że to będzie jego dochód tygodniowy. Pobierane zasiłki nie są wliczane.

Grzywna płatna jest w dniu wskazanym jako termin zapłaty. Jednakże, możliwa jest płatność w ratach w ciągu maksymalnie 12 miesięcy. Minimalna tygodniowa wpłata dla osób pobierających zasiłki rzadko przekracza 5 funtów.

Stan prawny na dzień: 22 maja 2015 r.

Odpowiedzialność za posiadanie, uprawę i handel marihuaną – brytyjskie przepisy prawne

Zwykły wpis

Symbol of forbidden canabis leaf

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi tematyki szczegółowych brytyjskich regulacji prawnych odnoszących się do substancji psychotropowych przedstawiam kolejny post.

Tym razem omówię regulacje dotyczące odpowiedzialności karnej za posiadanie, uprawę i handel marihuaną.

Jak już podawałam we wcześniejszym poście związanym z tą tematyką od 27 lutego 2012 roku marihuanę kwalifikuje się jako narkotyk klasy B i na podstawie tej kwalifikacji za jego posiadanie można zostać skazanym na karę do 5 lat pozbawienia wolności i/lub grzywnę. Natomiast za jej udostępnianie nawet do 14 lat pozbawienia wolności i/lub karę grzywny.Warto podkreślić, że nie ma żadnych limitów odnoszących się do wysokości grzywny.

Przestępstwa mniejszej wagi rozpatrują sądy niższego szczebla, tzw. magistrates courts, które  mogą orzekać jedynie z pewnymi ograniczeniami co do wysokości wymiaru kary. Pozostałe (poważniejsze) sprawy trafiają do Crown Court.

Proces ustalania kary dla sprawcy rozpoczyna się od określenia jego roli w zarzucanym mu czynie. Przyjmuje się, że można określić jego rolę jako:

GŁÓWNĄ ROLĘ –  jego zachowanie obejmuje kierowanie lub organizowanie produkcji marihuany na dużą skalę, nawiązywanie kontaktów z innymi osobami, oczekiwanie finansowych korzyści, użycie prowadzonej już działalności jako przykrycia czy też nadużycie zajmowanej pozycji lub stanowiska.

ZNACZĄCĄ ROLĘ – jego zachowanie polega na organizowaniu i zarządzaniu powiązaniami osobowymi, zaangażowanie innych do prowadzonej działalności poprzez nacisk, zastraszanie albo obiecanie nagrody, motywowanie finansowo lub w inny sposób oraz jego świadomość i zrozumienie skali oraz znaczenia prowadzonej działalności.

MNIEJSZĄ ROLĘ – jego zachowanie nie ma wielkiego znaczenia, działa pod kierownictwem, zaangażowanie pod naciskiem, przymusem lub w związku z zastraszaniem. Uczestnictwo przez naiwność albo wyzysk. Brak wpływu na ustanowione powiązania osobowe. Niewielka świadomość lub brak zrozumienia znaczenia prowadzonej działalności. Jeśli stwierdzono indywidualną działalność, czyli uprawianie marihuany na własny użytek sądy są obowiązane wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące działalności sprawcy.

Aby ustalić stopień szkodliwości prowadzonej działalności przestępczej należy zakwalifikować tę działalność do jednej z niżej wymienionych kategorii:

Kategoria nr 1 – dobrze prosperująca działalność produkująca towar na przemysłową skalę np. zakład produkcyjny czy też szklarnie na farmach.

Kategoria nr 2 – dobrze prosperująca działalność produkująca znaczne ilości w celach handlowych. Zwykle łatwym staje się zakwalifikowanie danego przypadku w tej kategorii, gdyż każda mniejsza działalność (od tej z kategorii nr 1) prowadzona na użytek komercyjny znajduje się w tej kategorii. Przykładem może być uprawa marihuany w pokojach czy na poddaszach prywatnych domów.

Kategoria nr 3 – uprawa do 28 roślin z przyjęciem, że z każdej otrzyma się 40 gram towaru.

Kategoria nr 4 – uprawa do 9 roślin w domach do użytku własnego.

Następnie sąd ustala granice możliwej do orzeczenia kary w sposób przedstawiony poniżej. Objaśnienie: kara podawana w pierwszej kolejności jest zalecana,a przy wzięciu pod uwagę wszelkich okoliczności popełnionego czynu można ją zmienić w przedstawionych przedziałach/zakresach.

Odpowiedzialność karna w kategorii nr 1 – główny sprawca może otrzymać najniższą karę w wymiarze 8 lat (przedział kary od 7 do 10 lat). Przy znaczącej roli sprawcy najniższa kara może zostać orzeczona w wymiarze 5 lat i 6 miesięcy, a najwyższa w wymiarze 7 lat. Natomiast przy mniejszej roli sprawcy najniższa kara wynosi 3 lata, a zakres kar to od 2 lat i 6 miesięcy do 5 lat.

Odpowiedzialność karna w kategorii nr 2 – główny sprawca może otrzymać najniższą karę w wymiarze 6 lat (przedział kary od 4 lat i 6 miesięcy do 8 lat). Przy znaczącej roli kara może wynieść od 4 lat, a zakres obejmuje od 2 lat i 6 miesięcy do 5 lat. Natomiast przy mniejszej roli sprawcy najniższa kara wynosi od 1 roku, a zakres od 26 tygodni do 3 lat.

Odpowiedzialność karna w kategorii nr 3 – główny sprawca może otrzymać najniższą karę w wymiarze od 4 lat (przedział wynosi od  2 lat i 6 miesięcy do 5 lat). Przy znaczącej roli sprawcy wymiar kary może wynieść od 1 roku, a zakres od 26 tygodni do 3 lat. Natomiast przy mniejszej roli orzekane są prace społeczne w najwyższym wymiarze, przy czym niższy wymiar prac społecznych wynosi do 26 tygodni.

Odpowiedzialność karna w kategorii nr 4 – główny sprawca może otrzymać karę w wymiarze od 1 roku (przy najwyższym wymiarze prac społecznych nawet do 3 lat). Przy znaczącej roli sprawcy wymiar kary wynosi od wysokiego poziomu prac społecznych do średniego poziomu do 26 tygodni. Natomiast przy mniejszej roli orzekana jest grzywna w przedziale C grzywny (125% – 175% wysokości tygodniowego dochodu) lub/ i wymierzeniem prac społecznych w średnim wymiarze.

Przy orzekaniu kary brane są pod uwagę wszystkie okoliczności łagodzące i obciążające mające wpływ na wymiar kary.

Rozważane jest przede wszystkim to czy sprawca współpracował z organami ścigania oraz czy przyznał się do winy. Zwykle dochodzi również do konfiskaty towaru i przedmiotów służących do uprawiania marihuany, a następnie ich zniszczenia. Co ciekawe, sąd posiada również prawo orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów sprawcy, który jeździł samochodem do miejsca, gdzie marihuana była uprawiana.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych zagadnień proszę o kontakt.

Stan prawny na dzień: 4 maja 2015 r.

Twoje dziecko ma problemy z prawem?

Zwykły wpis

article-2299701-01F07EF9000004B0-412_634x429

Jeśli dziecko wpadnie w kłopoty z policją to również jego rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Szczególnie taką odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci, które wielokrotnie popełniają czyny zabronione albo jeśli nie podejmują żadnych kroków, aby wpłynąć na dziecko i jego zachowanie.

Rodzice mogą:

 • zostać zgłoszeni do uczestnictwa w specjalnym programie dla rodziców,
 • zostać poproszeni o podpisanie porozumienia tj. „Parenting Contract”,
 • otrzymać nakaz sądowy tj. „Parenting Order”

Każde z tych rozwiązań zmierza do wsparcia rodziców w ich dążeniu do powstrzymywania dzieci od wpadania w kolejne kłopoty.

Zwykle te czynności podejmowane są dobrowolnie ale niekiedy zaaangażowany musi zostać w te działania sąd.

Specjalne programy dla rodziców „Parenting programmes”

Takie programy są koordynowane przez „Youth offending team” i inne organizacje np. organizacje charytatywne.

Programy dostosowane są indywidualnie do okoliczności danej sytuacji i wybór dokonywany jest w oparciu o dobro dziecka.

Porozumienie „Parenting Contract”

Parenting Contract stanowi dobrowolne porozumienie podpisywane przez rodzica/rodziców, dziecko i przedstawiciela lokalnego „Youth offending team”.

Jeśli rodzic odmawia podpisania takiego porozumienia to może zostać wydany przez sąd nakaz.

Nakaz „Parenting Order”

Taki nakaz zostaje wydany przez sąd i obejmuje wyliczenie tego co dziecko i jego rodzic/rodzice mogą a czego nie mogą robić.

Nakaz może obowiązywać przez okres do 12 miesięcy.

To, że otrzymasz taki nakaz nie oznacza, że jest to równoznaczen ze skazanie i umieszczeniem w rejestrze osób skazanych. Nakaz zobowiązuje Ciebie i Twoje dziecko do przestrzegania jego postanowień i w razie złamania tych reguł sprawa ponownie trafia do sądu.

Zakaz „Anti-social Behaviour Order” (ASBOs)

Jeśli dziecko otrzyma ASBO to na jego rodzica/ rodziców może zostać nałożona grzywna w razie złamania postanowień ASBO. Należy się upewnić, że zarówno rodzice jak i dziecko rozumieją wszystkie ustalone reguły i jakie konsekwencje im grożą w razie ich naruszenia. ASBO obowiązuje co najmniej przez okres 2 lat ale może zostać zrewidowany do tego czasu.

Stan prawny na dzień: 7 marca 2015 r.

Dziecko w wieku poniżej 10 lat sprawcą przestępstwa w UK

Zwykły wpis
pap_dziecko_okno_640 W Wielkiej Brytanii i Walii dzieci w wieku poniżej 10 lat, które łamią prawo są traktowane odmiennie niż dorośli i osoby w wieku poniżej 18 lat.

Takie osoby nie mogą zostać oskarżone o popełnienie przestępstwa ale może zostać zastosowane wobec nich:

 • godzina policyjna,
 • nakaz „Child Safety Order”.

Dzieci w wieku poniżej 10 lat, które łamią prawo regularnie mogą zostać oddane pod opiekę albo ich rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Godzina policyjna

Policja może zakazać dzieciom przebywanie w miejscach publicznych pomiędzy godziną 9 wieczorem a godziną 6 rano, chyba że są w towarzystwie dorosłych. Taki zakaz może zostać wydany na czas do 90 dni. W sytuacji, gdy dziecko narusza ustaloną godzinę policyjną,  może zostać wydany wobec nich nakaz tj. „Child Safety Order”.

Nakaz „Child Safety Order”

Jeśli dziecko popełnia przestępstwo albo narusza ustaloną godzinę policyjną to może zostać poddane pod nadzór „Youth offending team”. Poddanie pod nadzór stanowi właśnie nakaz „Child Safety Order”. Taki nakaz zwykle obowiązuje przez okres do 3 miesięcy ale w niektórych przypadkach może trwać nawet do 12 miesięcy. Jeśli dziecko nie stosuje się do wydanego nakazu tj. nie współpracuje z „Youth offending team” to sąd podejmuje decyzję o oddaniu dziecko pod opiekę.

Stan prawny na dzień: 20 lutego 2015 r.

 

Nieletni sprawcy przestępstw w UK

Zwykły wpis

3482866-643-385

W Wielkiej Brytanii i Walii odpowiedzialność karna rozpoczyna się od ukończenia 10 roku życia.

Oznacza to, że osoby w wieku poniżej 10 lat nie mogą zostać aresztowane and oskarżone o przestępstwo. Prawo przewiduje jednak inne kary dla takich sprawców w wieku poniżej 10 lat ( o tym kolejny post).

Dzieci w wieku powyżej 10 lat

Osoby w wieku od 10 do 17 lat mogą zostać aresztowane i odpowiadać przed sądem w razie popełnienia przestępstwa.

Jednakże, są traktowani inaczej niż osoby dorosłe:

 • ich sprawami zajmują się sądy dla nieletnich,
 • stosowane jest odmienne wyrokowanie,
 • mogą zostać osadzeni w specjalnych ośrodkach dla młodych osób, nie trafiają do więzienia,

Młodzi ludzie w wielu 18 lat

Generalnie młodzi ludzie w wieku 18 lat traktowani są przez prawo jak dorośli.

Ale jeśli otrzymują do odbycia karę pozbawienia wolności to trafiają do więzienia dla osób w wieku od 18 do 25 lat, nie zostają osadzeni z dorosłymi.

Zapraszam na następny post pt. „Dziecko w wieku poniżej 10 lat sprawcą przestępstwa w UK”.

Stan prawny na dzień: 11 lutego 2015 r.

Jak długo może trwać aresztowanie?

Zwykły wpis

how-does-bail-work

Policja może zatrzymać cię na czas do 24 godzin. Do tego czasu powinno nastąpić postawienie zarzutów albo zwolnienia aresztowanego.

Mają jednak możliwość wnoszenia o przedłużenie tego okresu do 36 albo 96 godzin, jeśli podejrzewa się popełnienie ciężkiego przestępstwa ‚serious crime’ np. morderstwa.

Możesz zostać zatrzymany bez postawienia zarzutów na maksymalnie 14 dni, jeśli twoje aresztowanie związane jest z regulacjami the Terrorism Act (przestępczość terrorystyczna).

Kiedy mogę zostać zwolniony za kaucją?

Policja może zwolnić się za kaucją, jeśli nie zgromadzono wystarczających dowodów na postawienie ci zarzutów. Nie musisz zapłacić za zwolnienie za kaucją ale będziesz musiał stawić się na dalsze przesłuchanie w sprawie na posterunek policji.Obowiązuje obowiązkowe stawiennictwo na każde wezwanie.

Możesz zostać zwolniony na zasadzie tzw. conditional bail, jeśli policja zarzuca ci popełnienie przestępstwa i podejrzewa, że możesz:

 • popełnić inne przestępstwo
 • nie stawić się w sądzie
 • zastraszać innych świadków
 • blokować postępowanie

Oznacza to, że twoja wolność będzie ograniczona w pewnym zakresie np. poprzez wprowadzenie godziny policyjnej, gdy popełniłeś przestępstwo nocą.

Stan prawny na dzień: 25 stycznia 2015 roku