ANGIELSKIE PRAWO DLA POLAKÓW NR 3, 20/05/2018

Zwykły wpis

Angielskie Prawo dla Polaków nr 3-page-001

Drodzy Czytelnicy,

Miło mi przedstawić trzeci numer dwutygodnika „Angielskie Prawo dla Polaków”.

Czasopismo skierowane jest głównie do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów porusza sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to: Solidarność 60 milionów Polaków.

Jestem adwokatem, który stara się wykorzystać zdobyte doświadczenie zawodowe za granicą w Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Izraelu, w tym w jednej z kancelarii prawnych z londyńskiego City of London i już od 2014 roku wspieram brytyjską Polonię w rozwiązywaniu jej problemów prawnych. Nie są mi obce problemy Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Aby jeszcze bardziej efektywnie działać współpracuję z polskimi i brytyjskimi prawnikami (solicitors i barristers), przedsiębiorcami oraz różnorakimi organizacjami działającymi na rzecz Polonii. Obecnie prowadzę kancelarię adwokacką w Polsce i udzielam zdalnie porad prawnych Polakom z Wielkiej Brytanii i innych państw w zakresie prawa polskiego. Już 9 czerwca 2018 roku odbędą się kolejne konsultacje prawne ze mną w Londynie.

Każdy z numerów zawiera informacje i komentarze o postępie w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, cykl artykułów na aktualnie omawiany temat oraz przykład najczęściej zadawanych pytań prawnych wraz z odpowiedziami. W tym wydaniu omawiany jest kolejny temat z cyklu publikacji dla Polskich Przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

Tym razem publikuję to wydanie w nastroju wczorajszego Royal Wedding Księcia Harry’ego i Meghan Markle. Gratulacje i życzenia szczęścia dla Państwa Młodych! Congratulations, The Duke and Dutchess of Sussex!

Para ta, podobnie jak Książe William i Księżna Kate jest inspiracją dla brytyjskiego społeczeństwa. Książe Harry kontynuuje misję niesienia pomocy w działalności organizacji charytatywnych, którą zapoczątkowała jego matka Księżna Diana, a Meghan wierna jest swoim przekonaniom i dążeniom o równouprawnienie kobiet na świecie. Oby Para Książęca nadal trwała przy swych wartościach i ideach.

Z wyrazami szacunku,

adw. Judyta Kasperkiewicz

Prawo brytyjskie – zawody prawnicze

Czytaj dalej

REKORDY KRYMINALNE W UK

Zwykły wpis

criminal_record_banner

Nawet jeśli dojdzie  do zatarcia skazania, szczegóły dotyczące popełnionego przestępstwa będą ciągle widocznie w policyjnej bazie danych (the Police National Computer). Generalnie, the Association of Chief Police Officers zaleca, aby w przypadku skazania za przestępstwa tzw. rejestrowane (czyli przestępstwa, które mogą być potencjalnie rozpoznawane przez the Crown Court, nawet jeśli rzeczywiście nie były) powinny został usunięte z rejestrów po 10 latach (ale z pewnymi wyjątkami opisanymi później).

Jeśli doszło do popełnienia trzech rejestrowanych przestępstw, to informacje o nich będą przechowywane przez 20 lat, a niektóre przestępstwa pozostaną w rejestrach bez możliwości ich usunięcia.

Następujące rodzaje przestępstw nie zostaną nigdy usunięte z rejestrów: Czytaj dalej

MARIHUANA: PRAWO W UK

Zwykły wpis

W związku z pojawiającymi się pytaniami, tym razem szerzej o tym, co grozi za posiadanie marihuany zgodnie z brytyjskimi regulacjami prawnymi.

W Wielkiej Brytanii marihuana została sklasyfikowana jako narkotyk w klasie B. Marihuana pozostaje nielegalna.

Przedstawiam poniżej maksymalne zagrożenie karami w razie przestępstw narkotykowych ale podkreślam, że wymienione maksymalne kary zasądzane są niezwykle rzadko.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA – MARIHUANA 

Posiadanie marihuany – maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

Posiadanie z zamiarem dostarczenia (sprzedaży) – maksymalnie do 14 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

Dostarczanie (obejmuje branie udziału w procesie sprzedaży, udział w grupie przestępczej, zmuszanie do kupna, zmuszanie do dostarczania) – maksymalnie do 14 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

Produkcja marihuany – maksymalnie do 14 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

Uprawa roślin marihuany – maksymalnie do 14 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

CO GROZI ZA POSIADANIE MARIHUANY?

Zgodnie z podręcznikiem „Guidelines issued by the Association of Chief Police Officers (‘ACPO’)” i w związku z narastającą skalą tego zjawiska w Wielkiej Brytanii możliwe są trzy rozwiązania, jakimi dysponuje funkcjonariusz policji, który zatrzyma osobę posiadającą marihuanę:

1. Upomnienie „Cannabis Warnings”

Osoba, u której stwierdzono po raz pierwszy posiadanie marihuany może otrzymać upomnienie  „Cannabis Warnings”, jeśli nie stwierdzono czynników kwalifikujących, będących podstawą do podjęcia innych czynności. Gdy policjant zdecyduje się jedynie na upomnienie to należy pamiętać, że wiąże się z tym jeszcze:

 • rejestracja ostrzeżenia w policyjnych rejestrach, rejestracja przestępstwa posiadania środków odurzających dla celów statystycznych, uznaje się to zachowanie jako przestępstwo wykryte ale nie dochodzi do odnotowania go w rejestrze karnym tj. ” without criminal record”.

2. Penalty Notice for Disorder (PND), czyli grzywna (w dużym uproszczeniu)

Jeśli zatrzymany otrzymał już wcześniej upomnienie i ponownie znaleziono przy nim marihuanę, to policja może według własnej oceny podjąć decyzję o nałożeniu kary w wysokości £90.00 (w przypadku narkotyków klasy C jest to £60). Gdy PND zostanie uregulowane w ciągu 21 dni to nie podejmowane są dalsze działania i po raz kolejny nie wpisuje się tego przestępstwa do rejestru karnego. Kara PND może zostać zmieniona. Niewykonanie obowiązku uregulowania tej należności spowoduje, że trzeba będzie wpłacić całość kary powiększoną o połowę +50% (£135). Sprawca może odmówić wpłaty PND ale w takim przypadku wielce prawdopodobne jest, że zostanie aresztowany.

3. Aresztowanie

Osoba, która otrzymała już upomnienie oraz PND i po raz kolejny została przy niej znaleziona marihuana powinna zostać aresztowana i przesłuchana przez policję. Na tym etapie, w zależności od okoliczności sprawa zostanie zakończona poprzez zwolnienie aresztowanego, udzielenie pouczenia lub nie podjęcie dodatkowych czynności. Możliwe jest również wydanie po raz kolejny upomnienia albo nałożenie PND.

 

Stan na dzień: 1 września 2015 roku

Narkotyki i jazda samochodem: prawo

Zwykły wpis

Cannabis-Swab-Test4

W Anglii i Walii jazda samochodem pod wpływem narkotyków jest nielegalna, gdy:

 • osoba kierująca jest niezdolna do jazdy ze względu na spożycie legalnych lub nielegalnych środków odurzających;
 • osoba zażyła określoną ilość środków odurzających i to znajduje odzwierciedlenie w jej wynikach badań krwi (nawet jeśli nie wpływa to na bezpieczeństwo jazdy samochodem);

Legalne środki odurzające to narkotyki zakupione na receptę lub też bez niej. Jeśli osoba zażywająca takie środki nie jest pewna czy możesz kierować samochodem powinna skonsultować to z lekarzem, farmaceutą albo innych pracownikiem służby zdrowia.

Policja może zatrzymać osobę będącą pod wpływem narkotyków i przeprowadzić test, który pomoże stwierdzić czy rzeczywiście doszło do zażycia narkotyków. Taki test składa się z serii zadań do wykonania dla kierowcy np. przejście prosto po linii. Co więcej, policja może użyć specjalny przyrząd do wykrywania marihuany i kokainy w organizmie.

Jeśli policja uzna, że kierujący jest pod wpływem narkotyków aresztuje taką osobę i podda ją badaniu krwi lub moczu po wcześniejszym przewiezieniu na komendę/posterunek.

W razie wyniku badań potwierdzającego obecność narkotyków w organizmie osoba taka zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

W Anglii i Walii nielegalnym jest kierowanie samochodem pod wpływem (nawet) legalnych środków odurzających, jeśli czynią kierowcę niezdolnym do jazdy.

Przestępstwem jest jazda pod wpływem narkotyków po przekroczeniu określonych limitów dla konkretnych narkotyków we krwi i brak recept na ich zakup.

Zatem należy skonsultować z lekarzem możliwość kierowania samochodem po użyciu następujących leków/narkotyków:

 • amfetamina
 • clonazepam
 • diazepam
 • flunitrazepam
 • lorazepam
 • methadone
 • morfina, opium czy opioid z kodainą, tramadolem albo fentanylem
 • oxazepam
 • temazepam

Można prowadzić samochód po zażyciu powyższych leków/narkotyków jeśli:

 • zostały przepisane na receptę i osoba otrzymała profesjonalną poradę jak powinna ich użyć
 • nie powodują niezdolności do kierowania samochodem nawet po przekroczeniu określonych limitów

W razie naruszenia powyższych zastrzeżeń osoba taka może zostać oskarżona, a następnie skazana przez sąd.

Powyższe regulacje nie są stosowane w pełni w Irlandii Północnej i w Szkocji ale tam też osoba kierująca samochodem pod wpływem narkotyków może zostać aresztowana w razie stwierdzenia u niej stanu niezdolności do jazdy.

Sąd może orzec następujące kary za jazdę pod wpływem narkotyków:

 • co najmniej 1 rok zakazu jazdy samochodem
 • nieograniczoną karę grzywny (bez limitów)
 • do 6 miesięcy kary pozbawienia wolności
 • zapis w rejestrze skazanych

Ponadto, w dokumencie prawo jazdy odznaczona zostanie orzeczona kara. Dopiero po 11 latach dojdzie do zatarcia tego skazania.

Karą za spowodowanie śmierci pod wpływem niebezpiecznej jazdy spowodowanej jazdą pod wpływem narkotyków jest kara pozbawienia wolności do nawet 14 lat.

Inne możliwe konsekwencje skazania za to przestępstwo:

 • znaczny wzrost wysokości kosztów ubezpieczenia samochodu
 • jeśli osoba skazana jeździ samochodem zawodowo to jej pracodawca może się dowiedzieć o skazaniu z dokumentu prawo jazdy
 • mogą pojawić się problemy podczas podróży do USA

Stan prawny na dzień: 4 czerwca 2015 roku

Odpowiedzialność za posiadanie, uprawę i handel marihuaną – brytyjskie przepisy prawne

Zwykły wpis

Symbol of forbidden canabis leaf

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi tematyki szczegółowych brytyjskich regulacji prawnych odnoszących się do substancji psychotropowych przedstawiam kolejny post.

Tym razem omówię regulacje dotyczące odpowiedzialności karnej za posiadanie, uprawę i handel marihuaną.

Jak już podawałam we wcześniejszym poście związanym z tą tematyką od 27 lutego 2012 roku marihuanę kwalifikuje się jako narkotyk klasy B i na podstawie tej kwalifikacji za jego posiadanie można zostać skazanym na karę do 5 lat pozbawienia wolności i/lub grzywnę. Natomiast za jej udostępnianie nawet do 14 lat pozbawienia wolności i/lub karę grzywny.Warto podkreślić, że nie ma żadnych limitów odnoszących się do wysokości grzywny.

Przestępstwa mniejszej wagi rozpatrują sądy niższego szczebla, tzw. magistrates courts, które  mogą orzekać jedynie z pewnymi ograniczeniami co do wysokości wymiaru kary. Pozostałe (poważniejsze) sprawy trafiają do Crown Court.

Proces ustalania kary dla sprawcy rozpoczyna się od określenia jego roli w zarzucanym mu czynie. Przyjmuje się, że można określić jego rolę jako:

GŁÓWNĄ ROLĘ –  jego zachowanie obejmuje kierowanie lub organizowanie produkcji marihuany na dużą skalę, nawiązywanie kontaktów z innymi osobami, oczekiwanie finansowych korzyści, użycie prowadzonej już działalności jako przykrycia czy też nadużycie zajmowanej pozycji lub stanowiska.

ZNACZĄCĄ ROLĘ – jego zachowanie polega na organizowaniu i zarządzaniu powiązaniami osobowymi, zaangażowanie innych do prowadzonej działalności poprzez nacisk, zastraszanie albo obiecanie nagrody, motywowanie finansowo lub w inny sposób oraz jego świadomość i zrozumienie skali oraz znaczenia prowadzonej działalności.

MNIEJSZĄ ROLĘ – jego zachowanie nie ma wielkiego znaczenia, działa pod kierownictwem, zaangażowanie pod naciskiem, przymusem lub w związku z zastraszaniem. Uczestnictwo przez naiwność albo wyzysk. Brak wpływu na ustanowione powiązania osobowe. Niewielka świadomość lub brak zrozumienia znaczenia prowadzonej działalności. Jeśli stwierdzono indywidualną działalność, czyli uprawianie marihuany na własny użytek sądy są obowiązane wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące działalności sprawcy.

Aby ustalić stopień szkodliwości prowadzonej działalności przestępczej należy zakwalifikować tę działalność do jednej z niżej wymienionych kategorii:

Kategoria nr 1 – dobrze prosperująca działalność produkująca towar na przemysłową skalę np. zakład produkcyjny czy też szklarnie na farmach.

Kategoria nr 2 – dobrze prosperująca działalność produkująca znaczne ilości w celach handlowych. Zwykle łatwym staje się zakwalifikowanie danego przypadku w tej kategorii, gdyż każda mniejsza działalność (od tej z kategorii nr 1) prowadzona na użytek komercyjny znajduje się w tej kategorii. Przykładem może być uprawa marihuany w pokojach czy na poddaszach prywatnych domów.

Kategoria nr 3 – uprawa do 28 roślin z przyjęciem, że z każdej otrzyma się 40 gram towaru.

Kategoria nr 4 – uprawa do 9 roślin w domach do użytku własnego.

Następnie sąd ustala granice możliwej do orzeczenia kary w sposób przedstawiony poniżej. Objaśnienie: kara podawana w pierwszej kolejności jest zalecana,a przy wzięciu pod uwagę wszelkich okoliczności popełnionego czynu można ją zmienić w przedstawionych przedziałach/zakresach.

Odpowiedzialność karna w kategorii nr 1 – główny sprawca może otrzymać najniższą karę w wymiarze 8 lat (przedział kary od 7 do 10 lat). Przy znaczącej roli sprawcy najniższa kara może zostać orzeczona w wymiarze 5 lat i 6 miesięcy, a najwyższa w wymiarze 7 lat. Natomiast przy mniejszej roli sprawcy najniższa kara wynosi 3 lata, a zakres kar to od 2 lat i 6 miesięcy do 5 lat.

Odpowiedzialność karna w kategorii nr 2 – główny sprawca może otrzymać najniższą karę w wymiarze 6 lat (przedział kary od 4 lat i 6 miesięcy do 8 lat). Przy znaczącej roli kara może wynieść od 4 lat, a zakres obejmuje od 2 lat i 6 miesięcy do 5 lat. Natomiast przy mniejszej roli sprawcy najniższa kara wynosi od 1 roku, a zakres od 26 tygodni do 3 lat.

Odpowiedzialność karna w kategorii nr 3 – główny sprawca może otrzymać najniższą karę w wymiarze od 4 lat (przedział wynosi od  2 lat i 6 miesięcy do 5 lat). Przy znaczącej roli sprawcy wymiar kary może wynieść od 1 roku, a zakres od 26 tygodni do 3 lat. Natomiast przy mniejszej roli orzekane są prace społeczne w najwyższym wymiarze, przy czym niższy wymiar prac społecznych wynosi do 26 tygodni.

Odpowiedzialność karna w kategorii nr 4 – główny sprawca może otrzymać karę w wymiarze od 1 roku (przy najwyższym wymiarze prac społecznych nawet do 3 lat). Przy znaczącej roli sprawcy wymiar kary wynosi od wysokiego poziomu prac społecznych do średniego poziomu do 26 tygodni. Natomiast przy mniejszej roli orzekana jest grzywna w przedziale C grzywny (125% – 175% wysokości tygodniowego dochodu) lub/ i wymierzeniem prac społecznych w średnim wymiarze.

Przy orzekaniu kary brane są pod uwagę wszystkie okoliczności łagodzące i obciążające mające wpływ na wymiar kary.

Rozważane jest przede wszystkim to czy sprawca współpracował z organami ścigania oraz czy przyznał się do winy. Zwykle dochodzi również do konfiskaty towaru i przedmiotów służących do uprawiania marihuany, a następnie ich zniszczenia. Co ciekawe, sąd posiada również prawo orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów sprawcy, który jeździł samochodem do miejsca, gdzie marihuana była uprawiana.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych zagadnień proszę o kontakt.

Stan prawny na dzień: 4 maja 2015 r.

Narkotyki w Wielkiej Brytanii – rozwiązania prawne tego problemu

Zwykły wpis

104399461_72c6ad745d_zTo jaka kara zostanie orzeczona za posiadanie narkotyków w Wielkiej Brytanii zależy od ilości posiadanych narkotyków oraz tego czy zatrzymana osoba jedynie jest w ich posiadaniu czy też handluje nimi albo je produkuje. Najbardziej dotkliwe kary to nieograniczona kara grzywny oraz kara pozbawienia wolności.

Maksymalne kary za posiadanie narkotyków, handlowanie nimi albo produkowanie ich zależy od ich klasyfikacji według poniższego schematu:

Class A –  kokaina, ‚crack’ kokaina, ecstasy, heroina, LSD, metadon, metamfetamina ( za posiadanie: do 7 lat kary pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie; za handel i produkcję: kara pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie).

Class B – amfetamina, barbituran, marihuana, kodeina, ketamina, Ritalin, narkotyki syntetyczne (za posiadanie: do 5 lat pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie: za handel i produkcję: do 14 lat pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie).

Class C – sterydy anaboliczne, diazepam, GHB, GBL, BZP, khat (za posiadanie: do 2 lat pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie  – z wyjątkiem sterydów anabolicznych, których posiadanie na własny użytek jest dozwolone; za handel i produkcję: do 14 lat pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie).

Tymczasowo sklasyfikowane narkotyki – NBOMe oraz Benzofuran (posiadanie: niekaralne ale Policja może zatrzymać podejrzane substancje; za handel i produkcję: do 14 lat pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie).

Brytyjskie władze mogą zakazać używania nowych rodzajów narkotyków na okres 1 roku jako ‘temporary banning order’ przed ich sklasyfikowaniem.

W razie posiadania marihuany ‘Cannabis’ Policja może upomnieć osobę, przy której znaleziono marihuanę albo ukarać grzywną nałożoną przy zatrzymaniu w wysokości 90 funtów.

Stan prawny na dzień: 25 sierpnia 2014 roku