Uchylanie się od alimentów, czyli jak uzyskać alimenty od rodzica mieszkającego w Wielkiej Brytanii? Ciąg dalszy cyklu

Zwykły wpis

17939096343_ecbbc71c84_o

W polskim społeczeństwie dominuje wciąż pogląd, że uzyskanie zasądzonych alimentów od rodzica mieszkającego w Wielkiej Brytanii jest praktycznie niemożliwe. Często dodatkowo pojawia się brak znajomości adresu zamieszkania tego rodzica, a co jeszcze podwaja niechęć do jakichkolwiek działań jest fakt, że w Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku zameldowania.

Jednakże, sytuacja w tej kwestii wygląda od kilku lat znacznie lepiej. Czytaj dalej

Jak uzyskać alimenty z Anglii?

Zwykły wpis

Happy Family Standing On The BeachJeśli ojciec/matka dziecka mieszka w Wielkiej Brytanii…

Jeśli jeden z rodziców mieszka zagranicą a drugi w Wielkiej Brytanii to ten pierwszy może ubiegać się o alimenty (tj. child maintenance) w Wielkiej Brytanii.

Zobowiązanie do łożenia na utrzymanie dziecka od rodzica mieszkającego w Wielkiej Brytanii może dotyczyć: Czytaj dalej

Bezpłatny transport do szkoły w Anglii

Zwykły wpis
free transport

Każde dziecko w wieku pomiędzy 5 a 16 rokiem życia jest uprawnione do bezpłatnego dojazdu do szkoły pod warunkiem, że uczęszcza do najbliżej położonej szkoły, a pomimo to dystans/odległość wynosi:

  • co najmniej 2 mile i dziecko ma mniej niż 8 lat;
  • co najmniej 3 mile i dziecko ma co najmniej 8 lat lub więcej;

W celu zapoznania się szczegółowymi wymaganiami należy skontaktować się z lokalnym Council’em.

W jeszcze jednym przypadku można ubiegać się o bezpłatny dojazd do szkoły, a mianowicie:

– jeśli trasa dojazdu do szkoły nie jest bezpieczna (pod różnymi względami) i tutaj bez znaczenia jest odległość. Tutaj w tym przypadku zalecany jest kontakt z lokalnym Council’em.

Rodziny o niskim dochodzie

Czytaj dalej

O szkołach w UK

Zwykły wpis

Bablake_summer

Photo credit: www.newickschool.co.uk

Wszystkie dzieci w Anglii w wieku pomiędzy 5 a 16 lat mają prawo do bezpłatnej edukacji w państwowej szkole.

Większość państwowych szkół musi podążać za ustalonymi narodowymi standardami („national curriculum”). Do tych podstawowych standardów należy m.in.:

  • szkoły „community schools”, kontrolowane przez lokalne council’e nie mogą znajdować się pod wpływem prywatnych przedsiębiorstw czy grup religijnych (zakaz dotowania);
  • szkoły „foundation schools”, mają więcej wolność w podejściu do nauki i kształcenia niż „community schools”;
  • szkoły „academies”, prowadzone przez państwowe instytucje są niezależne od lokalnych władz i mogą podążać za nieco innymi standadami;
  • szkoły „grammar schools”, prowadzone są przez council, fundację albo trust – wybór uczniów spośród zgłoszonych kandydatów odbywa się na podstawie ich wiedzy i zdolności oraz często przeprowadzany jest również egzamin wstępny;

Szkoły specjalne

Szkoły specjalne z uczniami w wieku 11 lat i więcej mogą specjalizować się w następujących 4 obszarach potrzeb specjalnych : Czytaj dalej

Kwestie finansowe po rozpadzie związku

Zwykły wpis

my-marriage-split

Należy próbować na wstępie rozwiązać te kwestie poprzez zawarcie porozumienia z partnerem, aby uniknąć postępowania sądowego.

Można w tym celu użyć kalkulatora internetowego, który pomoże wskazać poszczególne części majątku współmałżonków.

Jeśli uda się dojść do porozumienia należy zgłosić aplikację do sądu o „consent order” celem uznania go za prawnie ważny. Koszt aplikacji to £50.

Natomiast jeśli nie dojdzie do podpisania porozumienia należy rozważyć złożenie aplikacji do sądu o „financial order”.  Koszt tej aplikacji to £255. To jest odrębny od sprawy rozwodowej albo sprawy o separację proces i trwa zwykle od 6 do 12 miesięcy.

Przed tym należy rozważyć przeprowadzenie mediacji. W tym celu należy wypełnić „Family Mediation Information and Assessment form”, aby udowodnić, że ten etap się odbył.

W jaki sposób sąd dzieli majątek?

Sąd będzie brał pod uwagę to jak długo trwał związek małżeński lub związek cywilny oraz:

– wiek

– możliwość zarobkowania

– posiadane nieruchomości i środki pieniężne

– wydatki na życie

– standard życia obu stron

– role życiowe (np. jedyny żywiciel rodziny, osoba robiąca karierę zawodową).

Jeśli strony posiadają dzieci to sąd w pierwszej kolejności będzie podejmować decyzję w oparciu o ich dobro.

Sąd może rozważyć również w tym kontekście zasądzenie alimentów dla jednego z małżonków na określony czas albo do śmierci uprawnionego, zawarcia ponownie związku małżeńskiego albo wejście w związek partnerski.

Stan prawny na dzień: 21 sierpnia 2014 roku

Małżeństwo i związek partnerski w UK

Zwykły wpis

Church wedding

W Wielkiej Brytanii można zawrzeć związek małżeński albo związek partnerski – civil partnership jeśli:

– wstępujący w związek mają co najmniej 16 lat;

– żadna z tych osób nie jest w innym związku małżeńskim albo związku partnerskim (panna/kawaler, rozwiedziony albo wdowa/wdowiec);

– nie ma więzi krwi (pokrewieństwa);

Jeśli natomiast osoba ma mniej niż 18 lat to potrzebuje zgody rodziców. W Szkocji takiej zgody nie potrzeba.

Od 29 marca 2014 roku osoby tej samej płci mogą zawrzeć związek małżeński w Anglii i Walii.

Zwykle należy podjąć dwa kroki celem zawarcia związku małżeńskiego:

  1. Zgłoszenie do lokalnego biura rejestrowego;
  2. Religijna albo cywilna ceremonia co najmniej 16 dni po zgłoszeniu;

Mogą być też inne kroki podejmowane.

Zgłoszenia można dokonać tylko jeśli zgłaszający przebywał na danym obszarze co najmniej 7 dni przed datą zgłoszenia.

Inne reguły zostały ustalone dla obywateli innych krajów.

Ceremonia religijna może mieć miejsca w kościele, kaplicy albo innym zarejestrowanym miejscu. Może się również odbyć po cywilnej ceremonii w biurze rejestrowym (USC).

Nie ma możliwości zawarcia małżeństwa pomiędzy osobami tych samych płci w Kościele Anglikańskim.

Różne reguły obowiązują w innych prawnie zarejestrowanych związkach wyznaniowych.

Cywilna ceremonia obejmuje czytania, śpiew, muzykę ale żaden z elementów uroczystości nie jest związany z religią np. hymn albo czytanie Biblii;

Do zawarcia związku małżeńskiego potrzeba podpisu na akcie małżeństwa małżonków i dwóch świadków.

Opłata za rejestrację małżeństwa w biurze rejestrowym to 45 funtów. W innych okolicznościach może to być więcej.

Potwierdzenie zawarcia związku małżeńskiego albo związku partnerskiego kosztuje 4 funty w dniu zawarcia związku i 7 funtów w terminie późniejszym.

Miejscem cywilnej ceremonii zawarcia związku małżeńskiego albo związku partnerskiego może być:

– biuro rejestrowe;

– miejsce zatwierdzone przez władze lokalne np. rezydencja albo hotel;

– religijne miejsce, gdzie jest zgoda na przeprowadzanie tego typu uroczystości.

The Home Office wskazuje zatwierdzone miejsca, gdzie można zawrzeć związek małżeński albo związek partnerski.

Alimenty w przypadku, gdy jeden z rodziców mieszka zagranicą

Zwykły wpis

money_ss_0092395555

W razie gdy jeden z rodziców mieszka zagranicą należy rozważyć czy jest grupa państw unijnych i Australia czy grupa pozostałych krajów. W przypadku tej pierwszej the Child Support Agency (CSA) i Child Maintance  Service mogą pomóc tylko, gdy ten rodzic związany jest z:

– pracą w służbie cywilnej;

– pracą dla Her Majesty’s Diplomatic Service (służba dyplomatyczna);

– pracą dla sił zbrojnych;

– praca dla firmy mającej siedzibę i zarejestrowanej w UK;

– czasowym oddelegowaniem do lokalnej instytucji państwowej; Czytaj dalej

Alimenty w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

141473503

Alimenty stanowią zobowiązanie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych nie mieszkającego z dzieckiem do łożenia na jego utrzymanie.

W sytuacji, gdy kwestia ustalenia alimentów nie jest problemem należy rozważyć zawarcie „family-based arrangement”,czyli porozumienia, którego sporządzenie nie wymaga pomocy osób trzecich.

Jeśli nie ma zgody rodziców lub opiekunów dziecka na zawarcie porozumienia należy zgłosić się do the Child Maintance Service, który jest instytucją pomagającą m.in. przy ustaleniu miejsca zamieszkania zobowiązanego, przedstawieniu proponowanych rozwiązań, ustaleniu wysokość alimentów oraz zrewidowaniu kwoty ustalonych alimentów corocznie. Czytaj dalej

Czym zajmuje się Social Services?

Zwykły wpis

Parents, Kids Graphic

Lokalne oddziały Social Services wspierają rodziny i dbają o dobro dzieci znajdujących się niebezpieczeństwie oraz podejmują działania w odniesieniu do członków rodziny dziecka czy też innych osób. Stopień wsparcia może być różny ale wsparcie dostarczane jest rodzinom, które nie otrzymały wystarczającej pomocy w szkołach, od lekarzy GP, oraz w różnych innych organizacjach i instytucjach.

Social Services ma za zadanie stać na straży bezpieczeństwa i promować poszanowanie dobra dzieci. Pomoc może polegać na różnorakich działaniach na rzecz dzieci i ich rodziców zwykle w ich własnym środowisku domowym. Każde działanie jest koordynowane przez Social Worker’a. Często rodziny czują niepokój, gdy do działania przystępuje Social Services z obawy przed tym, że w efekcie dojdzie do odebrania im dzieci. Jedynie w bardzo jasnych i ściśle określonych okolicznościach pracownicy Social Services rzeczywiście mogą zabrać rodzicom dzieci. Dodatkowo w takich przypadkach wymagane jest postanowienie sądu. Czytaj dalej