Angielskie Prawo dla Polaków, nr 1, 16/04/2018

Zwykły wpis

 

Angielskie Prawo dla Polaków XXX-page-001Drodzy Czytelnicy,

Niezmiernie mi miło przedstawić Państwu pierwszy numer dwutygodnika „Angielskie Prawo dla Polaków”. Wcześniej był to blog prawniczy o tym samym tytule, ale ze względu na zainteresowanie poruszaną tematyką autorka bloga podjęła decyzję o jego przekształceniu. Czasopismo zostało zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Krośnie pod numerem 248.

Grupę odbiorców mają stanowić głównie Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów poruszać będzie sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to: Solidarność 60 milionów Polaków

Redaktorem naczelnym jest adwokat Judyta Kasperkiewicz, która wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą w Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Izraelu, w tym w jednej z kancelarii prawnych z londyńskiego City of London i już od 2014 roku wspiera brytyjską Polonię w rozwiązywaniu jej problemów prawnych. Nie są jej obce problemy Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Aby jeszcze bardziej efektywnie działać współpracuje z polskimi i brytyjskimi prawnikami (solicitos i barristers), przedsiębiorcami oraz różnorakimi organizacjami działającymi na rzecz Polonii. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką w Polsce i udziela zdalnie porad prawnych Polakom z Wielkiej Brytanii i innych państw w zakresie prawa polskiego. Od maja 2018 roku możliwe będą konsultacje prawne z nią w Londynie. Czytaj dalej

Postępowanie spadkowe – „Probate” oraz „Grant of Representation”

Zwykły wpis

probate

W razie śmierci osoby, jej krewni mogą ubiegać się o „grant of representation”, który upoważni ich do zajęcia się prywatnym majątkiem, środkami pieniężnymi oraz inny posiadany majątek zmarłej osoby.To prawo nazywane jest „probate”.

Procedurę można przeprowadzić samodzielnie jak i przy pomocy solicitora.

Kolejność podejmowanych czynności:

1. Sprawdzenie czy istnieje testament – to testament zwykle określa kto dziedziczy majątek a jeśli go nie ma to należy podjąć kolejne kroki;

2. Aplikowanie o „grant of representation” – dający dostęp przykładowo do konta bankowego zmarłej osoby;

3. Zapłata Inheritance Tax – podatek od spadku, gdy majątek przekracza kwotę £325,000;

4. Zgromadzenie majątku objętego spadkiem np. pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości należącej do zmarłej osoby;

5. Zapłata zadłużenia np. nieuiszczone opłaty za media;

6. Rozdysponowanie majątkiem według uprawnienia poszczególnych osób;

Niekiedy „grant of representation” nazywany jest również „grant of probate”, „letters of administration” albo „letters of administration with a will”.

Aplikację o „grant of representation” należy złożyć posługując się tym linkiem: application for a standing search form PA1S i następnie przesłać ją do lokalnego Probate Registry.

Stan prawny na dzień: 5 sierpnia 2014 r.

Odrzucenie „polskiego” spadku w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

testament_21950

Zgodnie z polskim prawem spadkobierca powołany do spadku ma 6 miesięcy na jego odrzucenie od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania (na podstawie art. 1015 Kodeksu cywilnego). Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, wówczas jego udział przypadnie pozostałym spadkobiercom. Osoba, która odrzuciła spadek nie jest odpowiedzialna za ewentualne długi pozostawione przez spadkodawcę. Oświadczenie wywołuje skutek prawny dopiero z chwilą złożenia go w sądzie spadku. Czytaj dalej